Top menu

Kvindelige kolleger slås med anerkendelsen

Dato: 21/12-2020
1844

Mange af Blik & Rørs kvindelige medlemmer oplever, at de ikke bliver anerkendt for deres faglighed, viser en stikprøveundersøgelse, Fagbladet har lavet. Vi har et anerkendelsesproblem, mener arbejdsmiljøansvarlig Søren Schytte.

Kvindelige kolleger slås med anerkendelsen

Fagbladet Blik & Rør har foretaget en stikprøveundersøgelse blandt forbundets kvindelige medlemmer for at se, hvilke oplevelser de har med forskelsbehandling på baggrund af køn på arbejdspladsen. Undersøgelsen er foretaget blandt forbundets på undersøgelsestidspunktet 47 kvindelige medlemmer, hvoraf ca. halvdelen har svaret. Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om der var forskelsbehandling på baggrund af køn, og undersøgelsen kommer efter, at der har været et øget mediefokus på sexisme på arbejdspladsen og nærmere bestemt en historie med en VVS’er, der har oplevet at blive mødt at kønsdiskrimination af kunderne, når hun kørte service.

Undersøgelsen viser, at den oplevelse de fleste har, er, at deres faglighed bliver betvivlet på baggrund af deres køn.

- Det er utroligt positivt, at ingen har oplevet mobning, fysisk overgreb eller opfordringer til samkvem, men vi har en udfordring, og vi er nødt til at anerkende, at vi har en gruppe, der får betvivlet deres faglighed, siger Søren Schytte, der er arbejdsmiljøansvarlig hos Blik & Rør.

Af andre oplevelser kan nævnes, at flere har oplevet jokes med seksuelle undertoner og enkelte har oplevet uønskede bemærkninger. Til gengæld har omkring halvdelen slet intet oplevet.

Ikke plads til forskelsbehandling

Blik & Rørs holdning på området er klar og tydelig – der er ikke plads til forskelsbehandling.

- Vi vil som organisation ikke finde os i forskelsbehandling uanset om det er mænd eller kvinder. Der skal være plads til alle uanset køn, etnicitet, religion osv, siger Søren Schytte.

Undersøgelsen viser også, at flere kun har haft positive oplevelser, og at det faktisk udgør majoriteten af de adspurgte. Dem, der har oplevet noget, har både oplevet det fra kunder, kollegaer og andre ansatte på byggepladser. Enkelte har også oplevet noget fra chefer. For at få flere kvinder ind i branchen, så skal vi sikre ordentlige forhold, og det er vigtigt, at man husker at sørge for en ordentlig start på arbejdslivet, mener Søren Schytte.

- Vi skal tage godt i mod de unge uanset kønnet. Der skal være gensidig respekt. De erfarne har sammen med arbejdsgiverne ansvaret for sikre den gode omgangstone, og det skal være rart at komme på arbejde. Vi har brug for hænderne – uanset hvem de sidder på, slutter Søren Schytte af.

Konklusionen på undersøgelsen er, at Blik og Rørs kvindelige medlemmer ikke oplever gennemgående krænkende adfærd sammenlignet med lignende undersøgelser.

 

SÅDAN GJORDE VI:

Vi udsendte et spørgeskema til alle Blik & Rørs kvindelige medlemmer med spørgsmål omkring forskelsbehandling på baggrund af køn. Her svarede halvdelen, og vi har efterfølgende fået uddybet nogle af deres oplevelser skriftligt eller telefonisk.

Historien er også bragt i det kommende fagblad.