Top menu

Ny vejledning om brug af arbejdsplatforme

Dato: 27/08-2020
1756

Med den stigende brug af arbejdsplatforme i bygge-, anlæg- og installationsbranchen har der været behov for en vejledning, som anviser, hvordan man kan bruge arbejdsplatformene sikkert og forsvarligt.

For anvendes de ikke korrekt, kan det have alvorlige konsekvenser.

Vejledningen gennemgår punkt for punkt, hvilke særlige forhold, man løbende skal have fokus på, når arbejdsplatformen opstilles og anvendes.

Det gælder blandt andet forhold som:

  • Belastning og vægtfordeling
  • Forankring af arbejdsplatforme
  • Konsoludtræk
  • Underlag og bæreevne
  • Oplæring og instruktion
  • Skiltning og afspærring
  • Rækværker og afskærmninger
  • Beredskabsplan ved brug af arbejdsplatformen og meget mere

Sidst i vejledningen er endvidere indsat et skema, som man kan anvende i sin daglige inspektion af arbejdsplatforme.

Se og hent Brug af arbejdsplatforme på bfa-ba.dk her...