Top menu

Din pension i medgang og modgang

1704

Corona-krisen har skabt et turbulent aktieforår, som også har påvirket medlemmernes pensionsopsparing. Blik- og rørarbejdernes pensionsselskaber forventer dog fortsat solide, positive afkast på lang sigt.

Det er aldrig sjovt at se, når kontoen er i minus – hverken i banken, eller når du tjekker afkastet på din pensionsordning. Da coronavirussen spredte sig og satte økonomierne i stå i marts, blev alle investorer ramt, men siden har markederne genvundet en del af det tabte. Det har du også kunnet se i din pensionsopsparing i PensionDanmark eller Industriens Pension.

Solide afkast på lang sigt
Du skal huske, at din pensionsopsparing følger dig hele livet, og at der altid vil være perioder, hvor det går godt for økonomien og virksomhederne, ligesom der vil være svære tider undervejs. Efter en periode med kraftige aktiekursfald, genvinder aktierne typisk kursfaldene i de efterfølgende år.

Samtidigt investeres dine pensionspenge bredt – fx i ejendomme, aktier, obligationer og vindmøller, og det medvirker til at sprede risikoen i din pensionsopsparing.

Derfor forventer både Industriens Pension og PensionDanmark fortsat at kunne levere langsigtede afkast, der er blandt de bedste i branchen. Begge selskaber har over en periode på både 5, 10 og 15 år opnået et afkast, der er blandt de absolut højeste i pensionsbranchen.

Tæt på pension?
Er du tæt på pensionen eller allerede gået på pension, vil dine eventuelle tab være mindre end de yngre medlemmer, fordi din opsparing bliver investeret med mindre risiko. Risikoen i din opsparing aftrappes med alderen.

Log ind på din pension
Du kan altid tjekke din pensionsordning ved at logge ind på dit pensionsselskabs hjemmeside med NemID. I PensionDanmark logger du ind på pension.dk, og i Industriens Pension logger du ind på industrienspension.dk. Du kan også tjekke pensionsordningen via selskabernes app, der kan hentes i App Store eller i Google Play. Her kan du blot søge efter PensionDanmark (”Din Pension”) eller Industriens Pension.