Top menu

Rørlæggere udsat for giftige dampe: ’Det er helt hul i hovedet’

1674

Karsten Clausen og Jakob Neumann er to af de arbejdere på BIO4, der har været udsat for sundhedsskadelige dampe. Nu overvejer Blik og Rør at politianmelde HOFOR, der driver BIO4.

To arbejdere på BIO4-værket står nu frem og fortæller, hvordan de oplevede, at HOFOR som bygherre spillede hasard med arbejdernes helbred.

Ifølge Karsten Clausen, der er rørlægger og tillidsmand i virksomheden Kemp & Lauritzen, som er underentreprenør på BIO4, gik der ofte lang tid, før der blev målt efter giftige dampe, selvom de ansatte oplevede irritation i halsen og bad om, at der blev foretaget målinger.

- Vi kunne komme en mandag morgen, efter de havde varmet rørene op hele weekenden, og så blev vi sendt ind på værket, uden at de havde målt luften derinde, selvom vi havde bedt dem om det. Så kunne der gå flere timer, før de målte og fandt ud af, at luften var giftig derinde. Det er helt hul i hovedet, siger Karsten Clausen.

I en afgørelse fra Arbejdstilsynet fra 5. december, hvor HOFOR fik et strakspåbud, er det beskrevet, at de ansatte langt fra altid blev orienteret om forhøjede målinger. Og når de blev orienteret, skete det ifølge Karsten Clausen ikke direkte. Værdierne blev noteret på sedler i bygningen og en besked blev sendt til firmaerne på SMS eller mail.

- Vi skulle tjekke en opslagstavle hver fjerde time, hvor der hang et lille stykke papir med målinger. Det er en kæmpe bygning, og mange havde ikke lige tid til at kigge på opslagstavlen. Og hvor mange kan høre deres telefon, når de går og arbejder i sikkerhedsudstyr på en byggeplads? Det kan jo ikke være rigtigt, at der på et så stort og prestigefyldt projekt ikke er ordentligt styr på sikkerheden. Det gør mig sgu sur, siger han.

Bekymrede for konsekvenser

A4 Arbejdsmiljø, som bragte historien på deres website den 21. april, har haft adgang til en række billeder af målinger efter de giftige dampe isocyanater. Ud af 1.135 målinger foretaget i perioden mellem april 2019 og november 2019 overskrider 728 Arbejdstilsynets grænseværdi.

I juni 2019 kontaktede Karsten Clausen og hans kollega Jakob Neumann, der er arbejdsmiljørepræsentant i samme virksomhed, to bestyrelsesmedlemmer i HOFOR. Men henvendelsen førte ikke til, at der blev gjort noget ved problemet.

Ifølge dem blev problemet også diskuteret på flere sikkerhedsmøder, men uden reelt resultat. HOFOR ændrede først praksis og indførte nultolerance efter syv måneder, da de fik et strakspåbud af Arbejdstilsynet.

Karsten Clausen fortæller, at flere af hans kollegaer er bekymrede for, hvad indåndingen af de giftige dampe får af konsekvenser.

- Vi er alle sammen urolige for, hvad der sker i fremtiden. Det er jo nemt for HOFOR at sige, at der ikke er nogen, der er blevet syge nu. Men hvad sker om et år eller om fem år, siger Karsten Clausen.

Udenlandske arbejdere brugte ikke værn

De forhøjede målinger og påbuddet om at bruge maske blev heller ikke fulgt til dørs, mener arbejdsmiljørepræsentant Jakob Neumann.

- Der blev ikke ført kontrol overhovedet. Vi arbejdede side om side med kolleger fra udenlandske firmaer, der slet ikke brugte åndedrætsværn, selvom målingerne var langt over det tilladte. Det virkede nærmest absurd, siger han.

Og selvom Jakob Neumanns firma var gode til at udlevere åndedrætsværn og planlægge arbejdet så hensigtsmæssigt som muligt, så var det langt fra alle firmaer, der udleverede beskyttelsesudstyr.

- Vi kunne stå og arbejde på en etage i fuldt åndedrætsværn, og når vi så ventede på elevatoren, åbnede dørene, og så stod der 10 mand uden noget udstyr overhovedet. Og de gik direkte ind og arbejdede, hvor vi lige havde været. Jeg tør ikke tænke på, hvor meget de har været udsat for, siger Jakob Neumann.

- Det er synd for de udenlandske arbejdere, for de ved måske ikke, hvilke rettigheder de har i Danmark. Mange af dem tager jo hjem bagefter og tænker ikke over, at de måske udvikler symptomer lang tid efter, fortsætter han.

Blik og Rør overvejer politianmeldelse

Ifølge Christian Ingebrekt, faglig sekretær i kreds København, har man flere gange forgæves forsøgt at råbe op om den dårlige sikkerhed til HOFOR. Det har ført til, at fagforeningen nu overvejer at politianmelde selskabet.

- Vi er af den klare opfattelse, at HOFOR har brudt arbejdsmiljøloven. Vores medlemmer risikerer at blive syge, og jeg forstår simpelthen ikke, at HOFOR vender det blinde øje til det her.

Christian Ingebrekt har opfordret de kolleger, der har arbejdet på BIO4, til at blive undersøgt for eventuelle allergier og luftvejssygdomme på en arbejdsmiljømedicinsk klinik. Problemerne med arbejdsmiljøet stemmer ifølge ham ikke overens med BIO4's ambition om at være Københavns miljømastodont.

- Deres passivitet er med til at underminere gældende dansk arbejdsmiljølov. Det er for dårligt, at vi i Danmark ikke formår at passe på de arbejdere, der arbejder på Danmarks grønne vartegn, siger han.

Kort om BIO4:

BIO4 er en ny biomassefyret kraftværksblok på Amagerværket, drevet af energiselskabet HOFOR, der erstatter den kuldrevne kraftværksblok.

BIO4-projektet er en del af HOFORs vision om, at 80 procent af fjernvarmen i Københavnsområdet skal være CO2 neutral i 2020.

Ifølge HOFOR skal BIO4 være 'et vartegn for bæredygtig kraftvarmeproduktion og et udflugtsmål for københavnere og turister'.

BIO4 skal dække 25 procent af københavnernes varmebehov og levere 150 megawatt el og 550 megajoule pr. sekund varme

Opførelsen af BIO4 begyndte i september 2016.

Artiklen er bragt på www.a4arbejdsliv.dk d. 21. april 2020 og skrevet af journalisterne Rasmus Mørck Lange og Victor Rentsch.