Top menu

Et rungende ja til overenskomsterne

Dato: 16/04-2020
1671

Fire ud af fem af Blik og Rørs medlemmer har stemt ja til de nye overenskomster. Det er resultatet af afstemningen om OK2020 med en rekordhøj stemmedeltagelse på 60 procent.

I alt har 60 procent af Blik og Rørs medlemmer klikket sig ind i en digitale stemmeboks for at afgive deres stemme til de nye overenskomster på vvs- og skorstensfejerområdet.

Resultatet er et højt og rungende ja til både VVS’ernes og skorstensfejernes nye aftaler med henholdsvis 81,4 procent og 86,3 procent der har stemt ja.

"Det er et imponerende flot resultat, og jeg er selvsagt meget glad for den opbakning medlemmerne har vist os både i forhold til stemmedeltagelse og andelen, der har stemt ja", siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Bedste deltagelse i 20 år

På trods af udbredelsen af Corona gjorde, at forbundet måtte aflyse samtlige medlemsinformationsmøder, er det lykkes få godt over halvdelen af medlemmerne til at bruge deres stemme i afgørelsen af OK2020. Det er samlet set 59,9 procent af medlemmerne og dermed den bedste deltagelse i dette årtusinde.

"Jeg synes, at det er meget flot, at på trods af at vi ikke nåede at afholde et eneste medlemsinformationsmøde alligevel har formået at få så mange medlemmer til at tage stilling til resultaterne. Det siger altså noget om det engagement der er blandt medlemmerne i forbundet og det arbejde der er lagt i kredsene, og det er jeg stolt af at være en del af", siger Henrik W. Petersen.

Selvom der ikke er blevet afholdt fysiske møder er resultaterne blevet diskuteret lystigt online, blandt andet i facebookgruppen OK 2020 VVS- og SKORSTENSFEJERBRANCHEN, som blev oprettet til netop samme formål. Derudover har der været afholdt facebook live-møder, hvor medlemmerne kunne stille spørgsmål, og der er medlemmer som været i studiet hos Blik og Rør Podcast.

Et fælles ja

Den samlede afstemning på det private arbejdsmarked og ligeledes blevet sammentalt, og resultatet viser også her et ja.

Dermed er de nye tre-årige aftaler trådt i kraft pr. 1. marts med tilbagevirkende kraft.