Top menu

OK 2020: Nu skal du stemme om din overenskomst

Dato: 25/03-2020
1653

Overenskomstforhandlingerne er nu afsluttet. Derfor er det nu din tur til at tage stilling til det endelige resultat.

Under parolen ”Medlemmerne med hele vejen” har Blik- og Rørarbejderforbundet forhandlet mere end 10.000 vvs’ere, blikkenslagere og Skorstensfejeres overenskomster. Nu ligger forligene der. Nu er det op til dig – at stemme ja eller nej.

Afstemningen foregår elektronisk. Alle medlemmer, som kan stemme om overens­komsten, modtager en e-mail med et unikt, direkte link til afstemningen. Herefter vil du blive bedt om at indtaste din fødselsdato, og du har adgang til at stemme.

Hvis du af den ene eller anden årsag ikke har modtaget en e-mail med et direkte link til afstemningen, har du naturligvis stadig mulighed for at sæt­te dit digitale kryds.

Klik her og følg anvisnin­ger til afstemning med NemID.

Seneste frist for at stemme er den 15. april kl. 11.00.

Startede for et år siden
Det, som for over et år siden startede med mere end 300 forslag fra medlemmerne, er nu, efter forhandlingsudvalgenes bedste evne, samlet i fornyelsen af syv overenskomster for VVS’ere og Skorstensfejere, herunder VVS-overenskomsten og Skorstensfejeroverenskomsten, som Blik og Rørs medlemmer i løbet af de næste uger skal stemme om. 

Den 5. marts skrev Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq-Arbejdsgiverne under på alle de skriftlige ændringer og tilføjelser, der udgør forslaget til en fornyelse af VVS-overenskomsten.

Det er første gang siden 2010, at det er lykkes parternes at nå til enighed om en ny aftale. Igennem de seneste forhandlingsperioder har de andre overenskomster i branchen ”overhalet” VVS-overenskomsten med tiltag og forbedringer.

Derfor var det et stort ønske hos alle parter at lave en løsning sammen, så nogle af hængepartierne i aftalen kunne blive samlet op. Det har blandt andet drejet sig om at få etableret en kompetencefond, der skal sikre efteruddannelse af medlemmerne og oprettelsen af en funktionæroverenskomst. Samtidig har der helt naturligt også været yderligere ønsker som Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal har præsenteret ved bordet.

Nogle, er forhandlerne lykkes med at få med, andre var det ikke muligt at blive enig med arbejdsgiverne om.

Læs alle hovedpunkterne i den nye VVS-overenskomst her... 

Skorstensfejernes nye aftale
Det lykkedes også Skorstensfejerne og Skorstensfejerlauget at blive enige om en fornyelse af deres overenskomst. Også her blev der kæmpet i over et døgn for at nå frem til en aftale, forhandlerne var tilfredse med.

Aftalen indeholder en lang række forbedringer. Det er blandt andet en markant lønstigning på seks procent til både svende og lærlinge og en bedre beskyttelse af sygemeldte ansatte, som i aftalen bliver fredet de første fire uger af deres sygefravær, der skaber tilfredshed hos forhandlerne.

Ventilationsrens skrives ind Endnu en sejr er et nyt afsnit om ventilationsrensning. Da ventilationsrens er en stadig større del af skorstensfejernes arbejde, er der brugt en del tid på at få et nyt afsnit om netop dét skrevet ind i den nye aftale. 

Læs alle hovedpunkterne i den nye overenskomst for skorstensfejere her... 

Alle aftaler godkendt Blik og Rørs hovedbestyrelse har gennemgået og godkendt samtlige aftaler. Nu er det derfor op til medlemmerne at tage stilling til forligene og afgøre, om det bliver et ja eller et nej. Hovedbestyrelsen anbefaler, at man stemmer ja.

Læs hovedbestyrelsens anbefaling her....