Top menu

Corona: Forebyg smitte på arbejdspladsen

Dato: 18/03-2020
1640

Corona-virussen har for alvor ramt Danmark, og det skal tages alvorligt. Er du fortsat på arbejde som VVS’er eller skorstensfejer skal du være ekstra opmærksom og nøje følge myndighedernes anbefalinger.

Opdateret 18. marts kl. 12.20 med BAT's anbefalinger om Corona og byggeriet.

Dag for dag iværksætter myndighederne nye tiltag for at dæmme op for yderligere spredning af den influenzalignende Corona-virus, Covid-19.

Situationen er alvorlig, og mange steder er medarbejderne sendt hjem. I de tilfælde, hvor arbejdet fortsætter opfordrer Blik- og Rørarbejderforbundet til, at man nøje følger myndighedernes anbefalinger, passer på sig selv og bruger sin sunde fornuft.

Sådan beskytter du dig selv og andre mod smitte med Corona-virus/covid- 19.

For alle uanset funktion gælder det at:

  • Hvis du er rask, så beskyt dig selv for at beskytte andre.
  • Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse, så bliv hjemme til du er rask.
  • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
  • Sørg for at holde afstand til andre- gerne 2 meter hvis muligt.
  • Hold en ledig plads mellem jer i frokostpausen på værkstedet eller i skuret.
  • Host eller nys i dit ærme- ikke i dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram- undgå/begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring- både ude og hjemme.

På arbejdspladser inden for VVS- og skorstensfejerbranchen bør der tages yderligere hensyn som fx:

God dialog mellem alle i virksomheden eller på byggepladsen og hjælp hinanden med at undgå smitte!

Vær særlig opmærksom på evt. smittefare hvor du færdes, det være sig hjemme, på værkstedet, ude ved kunder eller på byggepladsen.

Sørg for at du har håndsprit tilgængeligt alle steder, hvor du færdes.

Sørg for jævnlig afspritning af håndtag, værktøj og andet der berøres af andre.

Sørg for at der er ordentligt rengjort på værkstederne, på byggepladsen og i skurene, og vær særlig opmærksom på steder hvor smitte kan overføres.

Husk APV’en

Husk at du som medarbejder skal informeres og instrueres i, hvordan du skal forholde dig ved serviceopgaver og på byggepladser - både i forbindelse med selve arbejdet og ved pauser.

Virksomheden har pligt til at sikre sig, at der er taget forholdsregler, så du undgår smitterisiko, og at der er de rette værnemidler til stede for arbejdet.

Vær desuden opmærksom på, at der skal udarbejdes en APV for opgaven, så alle risici vurderes og efterfølgende afhjælpes. APV’en skal laves i samarbejde med virksomheden, og skal gælde i alle faser af opgaven - fra modtagelse af ordren over aftalen med kunden til værnemidler under arbejdet og afslutning af opgaven.

Anbefaling fra AT

I særlige tilfælde kan medarbejdere skulle udføre arbejde på steder, hvor der er konstateret Corona-smittede personer. I disse tilfælde anbefaler Arbejdstilsynet, at dette udføres ud fra et forsigtighedsprincip.

Anbefalingen er at der bruges tætsiddende maske med P3 filter, der bruges en-gangs dragt samt handsker, og at maske, dragt og handsker efter endt arbejde smides ud.

Følg løbende myndighedernes anbefalinger. Dem finder du på:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Udenrigsministeriets hjemmeside

coronasmitte.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisations hjemmeside