Top menu

OK 2020: Gennembrud med forlig på normallønsområdet

Dato: 22/02-2020
1615

Efter at have forhandlet i mere end en måned er 3F og DI nået frem til en aftale om at forny overenskomsterne på transportens område. Aftalen er den første for overenskomsterne på normallønsområdet, som landets skorstensfejere er omfattet af.

3F Transport og Dansk Industri (DI) har indgået forlig om ”Fællesoverenskomsten”, der omfatter havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder. 

Forliget lægger linjen for en række andre overenskomster mellem 3F Transport og DI for cirka 40.000 ansatte på virksomheder i transportsektoren.

I aftalen fremhæves fire punkter i den fornyede overenskomst, som favner medlemmernes ønsker på transportområdet. Det er:

  • 2.200 kroner mere i månedsløn.
  • Bedre arbejdsmiljø.
  • Mere frihed i arbejdslivet.
  • Et opgør med 0-timers-kontrakter og usikre ansættelsesvilkår.

Månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger mindst 1.500 kroner over de næste tre år. Oven i kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra 4 til 7 procent til hver enkelt ansats særlige opsparing – den såkaldte fritvalgskonto.

Aftalen på transportområdet, er det første forlig på normallønsområdet, som også er gældende på skorstensfejerområdet. Derfor vil aftalen blive gransket nøje de kommende dage, inden forhandlerne mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget sætter sig til bordet for at forhandle en ny overenskomst på plads. 

De vigtigste punkter i Transportforliget

Timeløn: Normaltimelønnen stiger 3,20 kroner per time 1. marts 2020, 3,20 kroner per time 1. marts 2021 og 3,15 kroner per time 1. marts 2022. (I alt 9,55 kroner). Heraf kan 0,50 kroner af lønstigningen hvert år (1,50 kroner) udmøntes via lokale lønforhandlinger.

Frit valg: Den særlige konto, der sikrer hver enkelt ansat frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, hæves fra fire til syv procent af lønnen. Det sker med 1,00 procent 1. marts 2020, 1,00 procent 1. marts 2021 og 1,00 procent 1. marts 2022.

Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns 2. sygedag og når barn skal til lægen.

Tillæg: Genetillæg stiger 1,6 procent 1. marts 2020, 1,6 procent 1. marts 2021 og 1,6 procent 1. marts 2022.

Lærlinge: Lønnen til lærlinge hæves med 1,7 procent 1. marts 2020, 2021 og 2022. Samtidig får lærlinge ret til pensionsindbetaling fra de fylder 18 år i stedet for den dag, de fylder 20 år.

Løn under sygdom: Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn.

Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov

Planlagt uddannelse: Ansatte på transportområdet får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.