Top menu

OK 2020: Langvarige forhandlinger på flere områder

Dato: 20/02-2020
1614

Siden forliget på industriområdet, er de øvrige overenskomstområder startet op på deres forhandlinger. Endnu er ingen forhandlinger afsluttet, og det gælder også resten af de overenskomster, som forhandles af Blik- og Rørarbejderforbundet.

På VVS-området er der positive drøftelser mellem parterne, så sent som ved dagens forhandlinger mellem hovedforhandlerne. Men man er endnu ikke så langt, at det har været nødvendigt at indkalde hele det samlede forhandlingsudvalg.

Tanken var at forhandlingsudvalget skulle indkaldes søndag den 23. februar, men det er udskudt indtil videre, da der er behov for endnu en runde mellem hovedforhandlerne.

- Vi har haft en række positive drøftelser med Tekniq Arbejdsgiverne, og på begge sider af bordet er der villighed til at forhandle. Der er mange emner i spil i bestræbelserne på at opnå forbedringer for alle medlemmer, og derfor går tingene heller ikke så hurtigt som ønsket. Derfor har det endnu ikke været nødvendig at indkalde det samlede forhandlingsudvalg, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Hovedforhandlerne på VVS-området mødes efter planen igen i denne uge, og hvis alt går som ønsket, er der mulighed for at forlig inden kalenderen skifter fra februar til marts.

På skorstensfejerområdet, som er et normallønsområde, afventes forliget på transportområdet som sætter den økonomiske ramme på normallønsoverenskomsternes område. Lige så snart det er på plads, sætter forhandlerne mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget sig sammen med henblik på at lave en aftale.

Blik- og Rørarbejderforbundet skal derudover forhandle med Dansk Byggeri, ligesom der også skal forhandles en overenskomst på plads for ansatte i VVS-virksomheder under overenskomsten under den tidligere arbejdsgiverorganisation ”Arbejdsgiverne”, som nu er fusioneret med Tekniq.