Top menu

OK 2020: Forhandlingerne på VVS-området starter den 15. januar

Dato: 10/01-2020
1598

Nu starter OK-forhandlingerne på VVS-området for alvor. Forhandlerne fra Blik og Rør og Dansk Metal mødes onsdag den 15. januar kl. 12.00 hos Tekniq Arbejdsgiverne. Med hele 301 indkomne forslag til overenskomsterne fra Blik og Rørs medlemmer, er der nok at tage fat på for de velforberedte forhandlere.

Processen med overenskomstforhandlingerne begynder og slutter hos medlemmerne. I foråret har afdelingerne holdt møder, hvor de har formuleret ønsker til forbedringer af overenskomsterne, og der har også været holdt dialogmøder rundt i landet, hvor medlemmerne har drøftet ønsker og forslag. Og senest har formand Henrik W. Petersen været rundt i landet for at tale med nogle af medlemmerne for at høre til deres hverdag, og hvordan de oplever arbejdslivet her og nu.

- Det er vigtigt for mig, at medlemmerne føler, at de bliver lyttet til, og at jeg som formand tager deres ønsker alvorligt. Derfor har jeg som afslutning på året brugt noget tid på at komme ud og hilse på nogle af de svende og lærlinge, hvis arbejdsvilkår jeg hver dag bruger min tid og energi på at kæmpe for, fortæller Henrik W. Petersen.

Hele 301 forslag og ønsker til fornyelse af overenskomsterne er indsendt fra medlemmerne. Selvom ønskerne fra medlemmerne blev indsamlet tilbage i foråret, og udvalgene allerede er i fuld sving med at se dem igennem og ikke mindst begynde at prioritere dem, så mener Henrik, at det er vigtigt, ikke at blive grebet af det politiske ståhej, som opstår op til og særligt under overenskomstforhandlingerne.

- Jeg er alle medlemmernes formand. Det er jeg både før, under og efter forhandingerne. Så for mig er det vigtigt, at jeg har set nogle af medlemmerne i øjnene og haft mulighed for at spørge ind til deres hverdag. Det er selvfølgelig ikke alene mit ansvar, når vi skal have aftalerne på plads. Men det er et stort ansvar at sætte sig ind til bordet, og det påtager jeg mig med stor respekt og ydmyghed, siger Henrik W. Petersen forud for de kommende overenskomstforhandlinger. 

De første datoer er allerede reserveret i kalenderen. Onsdag den 15. januar kl. 12.00 mødes parterne på VVS-området for at indlede deres forhandlinger hos Tekniq Arbejdsgiverne på Paul Bergsøes Vej i Glostrup.

På lønmodtagersiden er de ansatte på VVS-området repræsenteret af Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal. Her er topforhandlerne Henrik W. Petersen, som er formand i Blik og Rør, Niels Braaby, som er næstformand og Keld Bækkelund som er forhandlingssekretær i Dansk Metal. De forhandler med Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør i TEQNIK Arbejdsgiverne, underdirektør Thorkild Bang og formand Henrik Fugmann.

Følg Blik og Rørs OK-forhandlinger og deltag i debatten i Facebook-gruppen OK 2020 VVS- og skorstensfejerområdet her...

cover photo, Billedet indeholder sandsynligvis: tekst