Top menu

Lønstatistik: Beskeden lønfremgang på VVS-området

Dato: 20/12-2019
1591

Trods fuld beskæftigelse og lav ledighed er timelønnen i VVS-branchen ikke steget som forventet. Den gennemsnitlige timeløn er blot steget med 1,5 procent i 2019, viser Blik- og Rørarbejderforbundets seneste lønstatistik.

Det går forrygende godt i  VVS-branchen. Væksten i branchen er steget. Det samme gør antallet af virksomheder med overskud og driftsresultatet pr. ansat medarbejder er også steget. Det betyder, at medarbejderne i stor grad tjener penge hjem til virksomhederne. Det eneste som ikke stiger, på tilsvarende vis, er medarbejdernes løn.

Den gennemsnitlige timeløn i VVS-branchen var i oktober 2019 på 202,76 kroner i timen. Det er en stigning på blot 2,89 kroner i forhold til året før, hvilket svarer til en lønfremgang på kun 1,5 procent. Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets lønstatistik, som er baseret på svar fra 2.774 timelønnede VVS-svende.

I 2019 forventes prisudviklingen at ende på ca. 0,7 procent, og dermed oplever VVS’erne en beskeden fremgang i reallønnen på kun 0,8 procent. Det er lavere end forventet, idet forudsigelserne blandt en række økonomiske eksperter var noget mere optimistiske ved indgangen til 2019.

Lavere lønfremgang end andre
At VVS’ernes løn er steget mindre end forventet, bliver kun endnu mere tydelig, når lønudviklingen sammenlignes med andre brancher. Således viser Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik for tredje kvartal 2019, at byggeriets område har en gennemsnitlig lønstigning på 3,2 procent.

Også elektrikerne er steget mere end VVS’erne i 2019. Deres løn steg i gennemsnit med 1,8 procent, hvilket svarer til en lønfremgang på 3,74 kroner i timen. Omregnet i kroner og ører svarer det til, at lønudviklingen for VVS’erne er mellem 1 og 2 kroner lavere end andre faggrupper i bygge- og installationsbranchen.

Størst lønfremgang på Sydsjælland
Beregningerne i de indsamlede lønoplysninger viser, at lønudviklingen er forskellig for de enkelte landsdele. Den højeste stigning i timelønnen er sket i Sydsjælland, hvor gennemsnitslønnen steg med 4,23 kroner i timen. Det svarer til en fremgang på 2,1 procent.

Lige efter følger de fynske VVS’ere med en lønfremgang på 2,0 procent i 2019. Men trods den næsthøjeste procentvise fremgang, er den gennemsnitlige timeløn for VVS’erne på Fyn fortsat i den lave ende. Deres timeløn var i 2019 på 194,60 kroner i timen, og dermed er det kun VVS’erne i Sydjylland, som med en timeløn på 193,57 der har en lavere gennemsnitlig timeløn i Danmark. I modsatte ende af lønskalaen ligger VVS-svendene i Nordsjælland. Deres løn topper med en gennemsnitsløn på 208,11 kroner i timen.