Top menu

Ny ferielov: Overgangsperioden er begyndt - Det skal du vide

Dato: 04/09-2019
1537

Den nye ferielov træder i kraft til september 2020. Men fra 1. september 2019 begyndte overgangsperioden. Det er en særlig periode på 12 måneder, hvor dine feriepenge indefryses.

Vi skal have en ny ferieordning i Danmark. Den nye ’samtidigheds-ferie’ går ud på, at du optjener og afholder ferie i samme ferieår. Den adskiller sig fra den gamle ordning med forskudt ferie, hvor du optjener feriedage det ene år, som du kan afholde og få udbetalt året efter. 

Selv om den nye ferielov først træder i kraft til september 2020, starter overgangsperioden til den nye ferielov allerede fra 1. september 2019. Det er en særlig periode på 12 måneder, hvor dine feriepenge indefryses. 

Hvorfor denne indefrysning? 
Når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft til september 2020, vil der være et overlap med optjent ferie via nye og gamle regler: De opsparede feriedage fra det forgangne år (gamle regler) samt de feriedage, du optjener i takt med, at du arbejder (nye regler).

Med andre ord vil du have et års opsparet ferie i overskud. Det vil dog have enorme samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis alle pludselig holder dobbelt så meget ferie. Derfor har man valgt at indefryse dine optjente feriepenge, indtil du forlader arbejdsmarkedet. 

Det betyder ikke, at du mister hverken ret til ferie eller penge. 

Hvad sker der med mine feriepenge? 
De feriepenge, der indefryses, kan ikke bruges til at afholde ferie eller udbetales, før du forlader arbejdsmarkedet. Når du går på pension, vil de automatisk blive udbetalt til dig. Dør du, vil pengene gå til boet.

Du kan også få den udbetalt, hvis du: 

  • Får tildelt førtidspension
  • Får tilkendt fleksydelse
  • Går på efterløn
  • Flytter til udlandet

Din arbejdsgiver kan vælge at beholde og forrente de indefrosne penge eller indbetale dem til fonden Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Uanset hvad, vil pengene være sikret, til du kan få dem udbetalt. Fonden vil opkræve pengene af din arbejdsgiver, når du forlader arbejdsmarkedet, hvis han eller hun ikke indbetaler dem til fonden med det samme. Går arbejdsgiveren i mellemtiden konkurs, er dine penge stadig sikret i fonden, der står for udbetalingen af pengene til dig. 

Ferie – hvornår og hvordan? 
Den ferie, du har optjent i 2018, kan du som hidtil afholde fra maj 2019 til maj 2020. Den ferie, du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 kan afholdes fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 (op til 16,64 feriedage). Fra 1. september 2020 optjener du og afholder du ferie sideløbende (2,08 dage per måned og 0,96 per 14-dage).

Sommerferie 2020 
Du kommer altså til at have 16, 64 feriedage til rådighed i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 (hvis du har været ansat i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019). Det svarer til lidt over tre ugers ferie. Vil du gerne holde længere sommerferie i 2020, så skal du gemme nogle feriedage fra det år, vi er i nu. Det skal du aftale med din arbejdsgiver. 

Efterårsferie 2020 
Når vi kommer til efterårsferien næste år, er den nye ferieordning lige trådt i kraft. Det betyder, at du vil have 2,08 feriedage optjent i september – hvilket ikke er nok til at holde en uges efterårsferie for. 

Her kan du vælge at bruge overskydende feriedage (som du ikke har brugt i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020). 

Har du ikke feriedage i overskud, har du med den nye ordning mulighed for at få ’ferie på forskud.’ Det betyder, at du kan aftale med din arbejdsgiver, at du afholder betalt ferie, før den er optjent. Det kan f.eks. være feriedage i efterårsferien, som du først optjener i oktober og november.