Top menu

Aktion for ordnede forhold på kommunalt byggeri

Dato: 11/07-2019
1514

Mistanke om social dumping, brud på arbejdsklausuler og manglende overenskomst var årsagen til, at 50 medlemmer af Blik og Rør var samlet til en aktion ved byggeplads i Hornbæk. Krav om overenskomst er fremsendt til virksomheden, for at sikre de ansatte ordnede løn- og arbejdsforhold.

I Hornbæk opfører Helsingør Kommune og OK-Fonden nyt plejehjem med 51 nye boliger. Men selv om Helsingør Kommune har vedtaget klausuler om ordnede forhold for virksomheder, der udfører opgaver for kommunen, er der mistanke om social dumping på byggepladsen.

På byggepladsen arbejder et tømrerfirma uden overenskomst, som samtidig har hyret udenlandsk arbejdskraft til at udføre blikkenslagerarbejde i forbindelse med montering af skifertag på det 5.500 kvadratmeter store byggeri.

Grundet manglende overenskomst og mistanken om social dumping og brud på arbejdsklausuler lavede 50 medlemmer af Blik og Rør markering foran byggepladsen i Helsingør om morgenen den 11. juli. Men trods det gode humør og flot vejr, udviste de mange fremmødte bekymring for de løn- og arbejdsforhold som tilbydes de udenlandske kolleger på pladsen.

- Vi har en kraftig formodning om, at løn- og arbejdsforhold ikke er i orden. Derfor har vores lokale kreds København blandt andet fremsendt krav om overenskomst for de ansatte, så de sikres ordentlige forhold og virksomheden konkurrer på lige vilkår. Aktionen på pladsen er et signal til virksomheden om, at vi er klar til at tage sagen videre, hvis de ikke ønsker at sikre ordnede forhold for de ansatte. Det kan i yderste konsekvens betyde, at der iværksættes en konflikt mod byggepladsen, siger næstformand Stig Søllested fra Blik og Rør.

Arbejdsklausuler og kædeansvar
Siden 2015 har Helsingør Kommune anvendt arbejdsklausuler ved alle bygge- og anlægsopgaver for at modvirke social dumping. I arbejdsklausulen forpligtiger alle leverandører til kommunen at overholde dansk lovgivning og gældende danske overenskomster med hensyn til løn, ferie, pension, arbejdstid mv.

Samtidig har kommunen indført kædesansvar, hvor eventuelle leverandører hæfter for manglende overholdelse af lovgivning og overenskomster hos underleverandører.

- Kædeansvar er et vigtigt og godt værktøj, når der skal sikres ordnede forhold. Vi forventer, at både kommunen og det firma, som har totalentreprisen på byggeriet, har en interesse i, at tingene bliver løst. Under alle omstændigheder føres sagen, så der sikres ordnede forhold og at lovgivningen overholdes, siger Stig Søllested.

Byggeriet af det nye plejehjem i Hornbæk forventes at åbne i foråret 2020.