Top menu

Blik & Rør-medlemmer er bekymrede for social dumping

1469

En ny stor undersøgelse viser, at Blik og Rørs medlemmer er bekymrede for social dumping og utilfredse med både Folketingets og EU’s håndtering af problemet

En stor undersøgelse fra BAT-kartellet viser, at 91 procent af Blik & Rørs medlemmer delvist eller helt er bekymrede for social dumping, og at 78 procent mener, det er nemt at snyde med løn- og arbejdsvilkår over for udenlandske lønmodtagere i EU. 76 procent mener ikke, at EU gør nok for at forhindre det, og 65 procent mener, man bør indføre mere kontrol, mens 75 procent mener, at der bør indføres en ny grundlæggende aftale om ordnede forhold i EU.

Utilfredshed med Folketinget
Heller ikke Folketingets indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet er der tilfredshed med: 81 procent mener, de ikke gør nok, og at man også her skal indføre mere kontrol og en ny grundlæggende aftale om ordnede forhold.

Blik og Rør er meget opmærksomme på problemet og vil sammen med BAT-kartellet og andre aktører lægge et stærkt politisk pres på, at både regeringen og EU strammer op og tager hånd om det.

− Vi anerkender, at den fri bevægelighed også giver muligheder og værdi. Men det er vigtigt, at skævhederne bliver udlignet, så det ikke river arbejdsmarkedet helt fra hinanden. Og at man netop ser på et fair og ligeværdigt arbejdsmarked, siger Blik og Rørs formand, Henrik W. Petersen.

− Derfor vil vi arbejde målrettet for fair bevægelighed. F.eks. via indførelse af sociale protokoller, et id-kort, der skal følge den enkelte arbejder, et lønniveau, der skal svare til det enkelte lands, og at sætte en stopper for omgåelse af overenskomster ved brug af udenlandske vikarer og falske selvstændige, siger Henrik W. Petersen.