Top menu

Overenskomst: Nye satser gælder fra 25. februar

1435

Nu er en række satser og tillæg i din overenskomst blevet reguleret.
Se de nye satser og takster her – og tjek så din lønseddel

Ændringerne i satser for svende og lærlinge gælder fra mandag i den uge, hvor 1. marts indgår. Det betyder at de nye satser træder i kraft mandag den 25. februar 2019.

Tryk på download nedenfor for at få alle satser og tillæg i din overenskomst. 

Bestil et løntjek
Det betaler sig at have styr på lønsedlen. Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Og derfor er det langt fra alle VVS’ere og skorstensfejere, som får den løn de har krav på.

Det viser de mange tjek af lønsedler, som Blik- og Rørarbejderforbundet foretager hver eneste dag.

Er du i tvivl om din løn er rigtig, så bestil et løntjek hos Blik- og Rørarbejderforbundet her...

Opdateret: I den første udgave af nye lønsatser i VVS og skorstensfejerbranchen var der indsneget sig en fejl. Det er procentsatsen for skorstensfejernes fritvalgskonto, som fejlagtig var oplyst som værende på 4 procent. I den rettede udgave er satsen sat til 2 procent.