Top menu

Invitation: Konference om uligeløn den 8. marts

Dato: 04/03-2019
1430

29 fagforeninger har slået sig sammen om fælles kamp for ligeløn og lønåbenhed. Indsatsen markeres med en ligelønskonference på Christiansborg den 8. marts.

Løn, nettoformuer Kvinders løn ligger samlet set 14,5 procent under mændenes. En del af forklaringen er vores kønsopdelte arbejdsmarked med massiv overvægt af det ene køn i en række brancher.

- Vi skal have skabt et arbejdsmarked med en mere lige kønsfordeling; vi skal understøtte kønsneutrale uddannelsesvalg, og at arbejdspladskulturen giver plads til kollegaer af begge køn, siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Majbrit Berlau, der også taler på 8. marts-konferencen på Christiansborg. 

Der er stadig ikke ligeløn i Danmark. På den baggrund har 29 fagforeninger slået sig sammen om en fælles indsats for ligeløn og for åbenhed omkring løn. 

Fagforeningerne opfordrer lønmodtagere og arbejdsgivere til at turde tale mere åbent om løn – fordi internationale erfaringer viser, at vi kommer nærmere ligeløn ved at bryde tabuet og tale mere om løn på de enkelte arbejdspladser. 

Med konferencen ”Ligeløn – sig det højt” på Christiansborg markerer de 29 fagforeninger Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts. På programmet er bl.a. netop de internationale erfaringer med åbenhed omkring løn. Med afsæt i en konkret undersøgelse vil to engelske forskere fortælle om, hvilken effekt lønåbenhed har haft i England. 

Men er uligeløn overhovedet et problem? Det vil repræsentanter fra S, SF, DI, Cepos og en forsker diskutere. Der vil desuden være indslag med debat-teater og fagbevægelsen vil fremlægge sine fælles anbefalinger til, hvordan vi får lige løn mellem mænd og kvinder.  Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg. 

Se hele programmet her...

Tilmelding for journalister hos Katrine Rosenkrantz Holm Nielsen, Fagbevægelsens Hovedorganisation: kro@fho.dk.