Top menu

Lønfremgang for sjette år i træk på VVS-området

Dato: 11/01-2019
Tags: Løn, VVS
1405

Selv om VVS’erne for sjette år i træk har en stigning i reallønnen, er den gennemsnitlige timeløn steget mindre end forventet. Gennemsnitslønnen på landsplan er nu 199,87 kroner i timen.

Det går forrygende godt i VVS-branchen. Den massive byggeaktivitet i store dele af landet medfører lav ledighed i branchen. Det seneste år er lønnen steget med 4,29 kroner på landsplan, og dermed ligger den gennemsnitlige timeløn nu på 199,87 kroner i timen. Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets lønstatistik, som er baseret på svar fra 2.210 timelønnede VVS-svende i oktober og november 2018.

I forhold til året før er timelønnen på VVS-området blot steget 2,2 procent. I samme periode forventes prisudviklingen at ende på ca. 0,8 procent, og dermed oplever VVS’erne igen en fremgang i reallønnen på 1,4 procent. Det er sjette år i træk, at reallønnen er steget, og dermed er lønefterslæbet fra finanskrisen omsider ved at være hentet ind igen.

Lavere lønfremgang end andre
Trods lønfremgangen til landets VVS’ere, er stigningen alligevel lavere end forventet. Forud for 2018 forudsagde en række økonomiske eksperter, at lønnen for timelønnede ville stige med 2,6 procent i løbet af året. Og med den øgede aktivitet og lave ledighed i bygge- og installationsbranchen, var der forventninger om yderligere stigninger i branchen.

Og kigger man på sammenlignelige brancher, er VVS’erne steget mindre end andre. Således viser Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik for tredje kvartal 2018, at delområdet ”Bygningsinstallation” (under ”Bygge- og anlægsvirksomheder”) har en gennemsnitlig lønstigning på 3,2 procent.

Også elektrikerne er steget mere end VVS’erne i 2018. Her er lønnen i gennemsnit steget med 2,8 procent, hvilket svarer til en lønfremgang på 5,65 kroner i timen. Omregnet i kroner og ører svarer det til, at lønudviklingen for VVS’erne er mellem 1,5 og 2 kroner lavere end andre i bygge- og installationsbranchen.

Størst lønfremgang i Nordsjælland
Beregningerne i de indsamlede lønoplysninger viser, at lønudviklingen er forskellig for de enkelte landsdele. Den højeste stigning i timelønnen er sket i Nordsjælland, hvor gennemsnitslønnen steg med 6,11 kroner i timen. Det svarer til en fremgang på 3,1 procent.

Samme procentvise fremgang forhandlede de fynske VVS’ere hjem i 2018. Men trods den høje procentvise fremgang, er den gennemsnitlige timeløn for VVS’erne på Fyn fortsat den laveste i Danmark med 185,07 kroner i timen. I modsatte ende af lønskalaen ligger VVS-svendene i København. Deres løn topper med en gennemsnitsløn på 201,43 kroner i timen.