Top menu

Løntjek gav i den grad bonus

Dato: 12/11-2018
1365

En lavine blev sat i gang, da nordjysk vvs’er gik til fagforeningen med sin lønseddel. Hans bonus- og akkordaftaler var afregnet forkert, og det nød 20 kolleger godt af.

Der blev i den grad sat gang i en lavine, da Thomas Christensen, kredsformand for Blik- op Rørarbejderforbundet i Nord-Midtjylland, midt i juni kastede sig over en sag, som et af medlemmerne havde bedt ham kigge på.

Det var et løntjek, og der var virkelig noget at komme efter. For ud over at det pågældende medlem havde cirka 20.000 kroner til gode, opdagede Thomas Christensen, at arbejdsgiveren havde begået den samme fejl i flere andre tilfælde. Og i alt endte det med, at 20 nordjyske vvs’ere tilsammen fik udbetalt 200.000 kroner.

– Sagen drejede sig om, at vores medlem havde fået udbetalt et akkordoverskud på godt 50.000 kroner fra det VVS-firma i Aabybro, hvor han tidligere arbejdede. Men når han sammenlignede med andre akkorder, mente han, at han der manglede lidt, siger Thomas Christensen.

Det havde han ret i. Firmaet havde hverken taget højde for feriepenge, pension eller fritvalgsordning, da akkorden blev udbetalt. Det skal man gøre, og den pågældende havde krav på cirka 20.000 kroner.

– Sådan en svend er jo ikke den eneste, der er omfattet af den slags akkord- og bonusaftaler i en virksomhed. For en sikkerheds skyld tog jeg derfor kontakt til tillidsrepræsentanten, og vi fandt ud af, at han også manglede feriepenge, pension og fritvalg for de akkorder, han havde haft andel i, siger Thomas Christensen.   

En fejl kan let betyde, at der er sket flere identiske fejl. Det viser løntjekket fra Nordjylland, hvor Thomas Christensen (th) fra Blik- og Rørarbejderforbundet hjalp Kim Odgaard og 19 af hans kolleger til at få udbetalt 200.000 kroner. 

Fejl nord og syd for fjorden
Så kom der for alvor skred i lavinen. En hurtig undersøgelse viste, at der i alt var sket fejl i 12-13 sager i de to firmaer, indehaveren af VVS-forretningen i Aabybro driver nord for Limfjorden. Men da han også har en VVS-virksomhed syd for Limfjorden, fik tillidsrepræsentanten på den arbejdsplads også en henvendelse fra sin kredsformand.

– Og søreme om den samme fejl ikke også var sket her. Syv kolleger havde krav på i alt 100.000 kroner, siger Thomas Christensen.

Ved et mæglingsmøde sørgede han for, at det blev muligt at tjekke lønsedler fem år tilbage i tiden for at få et overblik over omfanget af fejlen – som i øvrigt skyldtes, at virksomheden havde placeret akkorder og bonusser i en forkert rubrik på lønsedlen.

Her fandt man ud af, at fejlen var af relativt ny dato og kun var opstået, fordi en nyansat medarbejder ikke var bekendt med forskellen på de to rubrikker på lønsedlen.

– Sammenlagt var der 20 kolleger, der i alt havde tæt på 200.000 kroner til den gode, siger Thomas Christensen og suppleres af Kim Odgaard, tillidsrepræsentant på VVS-virksomheden i Aabybro:

– Folk var selvfølgelig glade for, at fejlen blev opdaget – og at den var så nem at rette op. Men vi har også taget det som en påmindelse om, at det er dumt at gå rundt med lukkede øjne i blind tillid til, at lønsedlen stemmer. Nu tjekker vi den alle sammen. Også vores bonusser, siger Kim Odgaard.

Bestil dit løntjek her...