Top menu

10 millioner kroner hentet hjem i faglige sager

Dato: 06/04-2018
1279

Blik- og Rørarbejderforbundet har opgjort antallet af faglige sager. I 2017 blev der hentet 10 millioner kroner hjem i erstatning til medlemmer og til forbundet.

I 2017 var der 284 faglige sager i Blik- og Rørarbejderforbundet. Lang størstedelen – nemlig 99 sager - omhandlede løn. Men også sager om feriepenge, pension og søgne-helligdags-tillæg fylder godt i statistikken. Der er i alt hentet over 10 millioner kroner hjem på de faglige sager. Langt størstedelen af det beløb er gået direkte til de berørte medlemmer. Men inkluderet i det beløb er der også 1,4 millioner kroner, som forskellige arbejdsgivere har betalt som bod til forbundet.

- Det kan f.eks. være, hvis en arbejdsgiver ikke orienterer en tillidsrepræsentant om f.eks. overarbejde. Det kan koste en bod på 25.000 kroner eller derover, og sker det gentagende gange kan det koste 50.000 kroner eller derover, fortæller forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet Stig Søllested.

Sagerne er hurtigt afgjort
Det er sjældent, at sagerne trækker ud. 222 sager i 2017 er afgjort inden for 3 måneder. Det er kun cirka 12 procent af sagerne, som trækker ud i over seks måneder. Når det sker, så skyldes det ifølge Stig Søllested typisk, at der er kommet nye oplysninger i sagen eller at man fra Arbejdsrettens side vælger at udvide sagen med flere dommere.
 
Bag det tal ligger også, at de fleste sager løses, før sagen kommer i retten.
 
- De fleste sager bliver løst ved direkte kontakt til virksomheden, ved mæglingsmøder og fællesmøder. Det er et fåtal af sager, som vi er nødt til at gå videre med i det fagretlige system. Det tager jeg som et tegn på, at det fagretlige system fungerer, siger Stig Søllested.
 
Medlemmerne holder på deres ret
Det er første gang forbundet laver denne opgørelse, og Stig Søllested fortæller, at det vil man gøre fremover.
 
- Det er vigtigt at se på, om der er noget, vi kan gøre bedre. Hvis vi pludselig kan se, at tallene for sager om skur- eller feriepenge buldrer frem, så skal vi sørge for at orientere medlemmerne om det f.eks. igennem kampagner. Vi er en af de organisationer med flest sager i arbejdsretten og til fællesmøder i forhold til vores størrelse. Vores medlemmer er bevidst om vores overenskomster og reglerne i rørprislisten, forklarer Stig Søllested.
 
De 284 faglige sager omfatter alle sager, som forbundet og kredsene har registreret. Derudover kommer selvfølgelig sager, der løses lokalt af tillidsrepræsentanten, og hvor medlemmer ringer til kredse for at få rådgivning og så efterfølgende selv løser sagen med tillidsrepræsentanten og mester.