Top menu

Fastholder fokus på asbest

Dato: 05/04-2018
1278

Blik- og Rørarbejderforbundet har igennem det seneste år haft massiv fokus på asbest. Forbundssekretær Søren Schytte giver en status.

Fagbladet har det seneste år fortalt en række historier om problemer med asbest, som medlemmerne oplever.

- Lad nu være med at tænke, ”lad os nu få det overstået”. Et støvkorn kan slå ihjel, sagde blikkenslager Dan Henriksen til fagbladet i april 2017. Han har fået konstateret lungehindekræft efter at have arbejdet med asbest.

Også tillidsrepræsentant fra Wicotech Kirkebjerg Per Dehn mindede i fagbladet kollegerne om, at asbest er en alvorlig sag, og at man skal turde sige fra. Han pegede samtidig på fem områder, hvor håndteringen af asbest er under al kritik, f.eks. at der ikke bliver taget nok prøver, og at sikkerhedsorganisationen ikke informeres om prøverne.

Arbejdstilsynet skal kunne reagere hurtigere
Det er informationer, som forbundssekretær Søren Schytte har taget med ind i et udvalgsarbejde.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nedsatte i foråret et udvalg, som skulle kigge på, hvordan man kan undgå at blikkenslagere, VVS´ere og andre håndværkere bliver udsat for asbest. Udvalgsarbejdet sker i tæt samarbejde med BAT-kartellet, og det er igennem et fælles pres, at der blev sat gang i arbejdet. Resultatet skal fremlægges indenfor nær fremtid.

Søren Schytte har tidligere givet udtryk for, at det er særdeles vanskeligt at få arbejdsgiverne og Arbejdstilsynet til at imødekomme de ønsker, som forbundet kommer med. Lige nu er fokus, at Arbejdstilsynet bør have udvidede beføjelser i asbest-sager mener Søren Scytte, som også bestrider formandsposten i BAT´s arbejdsmiljøudvalg.

– Vi kræver en bedre reaktionsgaranti fra Arbejdstilsynet, at de reagerer hurtigt på henvendelser, og hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at der har været brud på reglerne, så skal det medføre en politianmeldelse, og det gør det ikke i dag.

Sagen samler stadig støv
Blik- og Rørarbejderforbundet valgte at politianmelde et firma, fordi medarbejderne har været udsat for asbest til trods for, at firmaet var vidende om udsættelsen.

I seneste fagblad var formand for Blik- og Rørarbejderforbundet Max Meyer ude med en hård kritik af politiets sagsbehandlingstid. "Asbest-sagen samler støv hos politiet”, skrev Max Meyer og kaldte det en ren tilståelsessag. Forbundet har andre mulige politianmeldelser i kikkerten. 

Søren Schytte har holdt flere møder med folketingspolitikere bl.a. med Karsten Hønge (SF), som er tidligere tømrersvend og nu medlem af Folketinget, hvor han har en plads i både beskæftigelses- og retsudvalget.

- Karsten Hønge har valgt at bistå forbundet i forbindelse med den sag, som vi har politianmeldt. Karsten Hønge har taget kontakt til justitsministeren for at spørge ind til, hvorfor en så grov overtrædelse af straffeloven ligger og samler støv, fortæller Søren Schytte.

Forbundet har desuden forsøgt at udbrede ny viden om asbest bl.a. på kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.