Top menu

OK 2018: Arbejdsgivere har varslet lockout på det offentlige område

Dato: 13/03-2018
1269

En storkonflikt er rykket et skridt nærmere. Blik- og Rørarbejderforbundet har nu modtaget omfattende lockoutvarsel fra arbejdsgiverne i staten, kommuner og regioner.

De offentlige arbejdsgivere har nu svaret igen på det strejkevarsel, som en lang række faglige organisationer har varslet på det offentlige område. Men mens lønmodtagerne blot har udtaget mellem 10 og 15 procent af medlemmerne til konflikten, har arbejdsgiverne valgt at iværksætte en omfattende lockout på hele det offentlige overenskomstområde og dermed optrappe konflikten.   

For offentlige ansatte medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet betyder det, at stort set alle bliver berørt af den optrappede konflikt.

I første omgang vil de medlemmer, som er udtaget til konflikt, varslet til at strejke fra den 4. april, med mindre forligsmand Mette Christensen vælger at udsætte den. Det han hun mulighed for at gøre to gange af 14 dages varighed.   

Arbejdsgivernes lockout er varslet til at starte den 10. april, men vil også kunne udsættes af Forligsmanden.   

Kommunale område 
Blik- og Rørarbejderforbundet har på det kommunale område alene varslet konflikt for de medlemmer, som er ansat i Aalborg kommune.   

Arbejdsgiverne i KL har varslet lockout fra den 10. april for alle forbundets medlemmer ansat i kommunerne. Dette gælder både Håndværkeroverenskomsten samt overenskomsten for Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere. 

Lockouten omfatter IKKE ansatte i de kommunale- og fælleskommunale selskaber, der nu er enten A/S eller I/S. Det samme gælder for ansatte ved Kommuners tekniske område indenfor affald, varme, el, vand og spildevand. Ligeledes er der heller ikke varslet lockout for ansatte ved Kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber. 

Regionerne 
I regionerne har Blik- og Rørarbejderforbundet alene varslet konflikt og udtaget de medlemmer, som er ansat på Hjørring og Aalborg sygehuse til konflikten. Regionerne har svaret igen ved at varsle lockout for alle de af forbundets medlemmer, som er ansat på den Håndværkeroverenskomsten under regionerne. 

Lockoutvarslet er IKKE gældende for ansatte under: Psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, det præhospitale område samt udgående palliative teams. Dette uanset hvor i landet det måtte være placeret. 

Klik her for at se hvilke områder/ansættelsessteder Regionerne har undtaget for lockoutvarslet...

Staten
På det statslige område har forbundet varslet konflikt for alle forbundets medlemmer, som er ansat på statens arbejdspladser. Lockouten vil således ikke have betydning for medlemmer på dette område. 

Hvad betyder strejken og lockouten for dig? 
Er du medlem i Blik- og Rørarbejderforbundet og offentlig ansat ved Staten, ansat i Aalborg Kommune eller på Hjørring- eller Aalborg Sygehus, er du omfattet af strejken fra den 4. april.   

Du skal derfor på den første dag i konflikten, møde op på kontoret i den kreds, du er medlem af og udfylde en registreringsblanket. 

Bliver du som offentlig ansat omfattet af lockouten fra den 10. april skal du samme dag møde op på kontoret i den kreds, hvor du er medlem og udfylde en registreringsblanket. 

Blik- og Rørarbejderforbundet yder konfliktstøtte til både konfliktramte samt lockoutede kolleger, der er omfattet af konflikten, er mødt frem efter ovenstående retningslinjer og har udfyldt blanketten. Konfliktstøtten er højeste dagpengesats for hver arbejdsdag konflikten/lockouten varer. 

Alle medlemmer på offentlige overenskomster har modtaget en orienteringsskrivelse på e-mail. Har du ikke modtaget en e-mail, kan det skyldes at vi enten ikke har den, eller at den ikke er korrekt. Du bedes derfor kontakte den kreds du er medlem af hurtigst muligt og få opdateret dine kontaktoplysninger.