Top menu

OK 2018: Medlemmer udtaget til konflikt i hele landet

Dato: 06/03-2018
1266

Blik- og Rørarbejderforbundet har udtaget konfliktområder i stat, regioner og kommuner. På statens område er alle forbundets medlemmer udtaget til konflikt.

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster er brudt sammen. Blik- og Rørarbejderforbundet har sammen med de øvrige fagforbund i forhandlingsfællesskabet afsendt strejkevarsler på statens, kommunernes og regionernes område. 

I øjeblikket varetages de fortsatte forhandlinger mellem parterne i Forligsinstitutionen, og lykkedes det ikke parterne at nærme sig hinanden kan der udbryde konflikt fra den 4. april. Forligsmand Mette Christensen har dog mulighed for at udsætte konflikten, hvis hun vurderer at parterne kan finde nå en forhandlingsløsning. 

- Arbejdsgiverne vil tilsyneladende ikke imødekomme os i forhold til de forventninger, vi har til lønstigninger. Derfor er vi nødt til at sige fra, siger forbundssekretær Søren Schytte, som leder forhandlingerne på vegne af forbundets offentlige ansatte.   

Alle i staten er udtaget 
Blik- og Rørarbejderforbundet har i lighed med de øvrige håndværkerorganisationer, udtaget alle forbundets medlemmer på statens område til konflikt.   

I forbindelse med eventuel konflikt på det kommunale og regionale område, har organisationerne i Forhandlingsfællesskabet aftalt at udtage 10 til 15 procent af medlemmerne.

Medlemmer på det offentlige område, modtager særskilt information om, hvorvidt de er udtaget til konflikt. 

For yderligere oplysning:  Kontakt forbundssekretær Søren Schytte på e-mail til sos@blikroer.dk eller mobil på 5153 3143