Top menu

OK 2018: Nu er forhandlingerne i gang

Dato: 08/02-2018
1251

Først afventede man forhandlingerne om lærernes arbejdstidsaftale, men nu har de andre faglige organisationer besluttet at sætte sig til bordet og forhandle offentlige overenskomster. Her er det, som Blik- og Rørarbejderforbundet skubber frem i forhandlingerne.

Den 28. februar 2018 skal forhandlingerne på det offentlige område være afsluttet, men forhandlingerne kom sent i gang. De faglige organisationer ventede nemlig på en melding fra Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo Christensen.

I slutningen af januar 2018 meldte han ud, at forhandlingerne om lærerens arbejdstidsaftale var seriøse, og det betød, at de andre faglige organisationer valgte at sætte sig til bordet. De offentlige ansattes tillidsrepræsentanter i Blik- og Rørarbejderforbundet har fremsat forskellige krav.

- Vores øverste prioritet er højere løn og mere i pension. Vi ønsker pensionen udbetalt på baggrund af vores medlemmers A-indkomst – altså deres fulde løn. Der er mange af vores medlemmer, som får en pæn del af deres løn gennem deres rådighedsvagter, og den del får de ikke pension for lige nu. Vi lægger også et maksimalt tryg på at få en sundhedsordning, ligesom vi ønsker etablering af en frit-valgskonto og flere omsorgsdage, siger forbundssekretær Søren Schytte, som leder forhandlingerne på vegne af forbundets offentlige ansatte.

Der forhandles på vegne af 69 medlemmer, som er ansat i landets kommuner, 49 medlemmer, som er ansat i danske regioner og over 15 medlemmer, som er ansat i staten. De arbejder typisk på sygehuse og offentlige institutioner. Desuden forhandles der på vegne af de knap 20 medlemmer, der er ansat i private virksomheder, og som har tiltrådt den offentlige overenskomst efter tidligere at have været offentlig ejede.

Som regel afsluttes forhandlingerne først på det statslige område, dernæst følger kommunerne, mens regionernes forhandlinger afsluttes til sidst. Først aftales nogle generelle krav, hvorefter man forhandler specielle krav fra de enkelte organisationer, men det skal også nås inden 28. februar 2018.