Søgefelt

Lørdag 09/12 2017

Blik- og Rørarbejderforbundet er tilfreds med et centralt element i regeringens og Dansk Folkepartis finanslovsforlig

Pressemeddelelse: I det forlig regeringen og Dansk Folkeparti fredag indgik gøres BoligJob-ordningen permanent.

Formand for Blik- og Rørarbejderforbundet, Max Meyer, udtaler i den forbindelse: 

- At BoligJob-ordningen – eller håndværkerfradraget, som jeg hellere vil kalde det – gøres permanent er et stort fremskridt af to årsager. Først og fremmest skal ordningen nu ikke længere op til politisk stillingtagen hvert andet år, som det har været tilfældet i mange år – det skaber usikkerhed og den usikkerhed er nu elimineret. Dernæst gives der – i modsætning til i regeringens udspil – fradrag for godt dansk håndværk og ikke kun service, som regeringen oprindeligt lagde op til. Dermed er der social balance i ordningen og det bliver til gavn for hele Danmark. 

En række økonomer, heriblandt cheføkonom Mads Lundby fra den liberale tænketank CEPOS, har allerede kritiseret boligjob-ordningen med henvisning til, at der er gang i byggeriet. Men den kritik er ifølge Max Meyer forfejlet: 

- Væksten i byggeriet sker omkring de større byområder og kommer de store virksomheder til gavn, men når vi kigger ud over landet og ser på den lille håndværksmester, så skaber ordningen balance. Det samme gælder for de i egen bolig, der har en mindre indkomst – typisk i det man kalder UdkantsDanmark – der kniber det med boligvedligeholdelsen og her skaber fradraget social balance.

Blik- og Rørarbejderforbundet har aktivt arbejdet for håndværkerfradrag siden rød blok vendte ordningen ryggen. Før sidste folketingsvalg gik Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre imod BoligJob-ordningen efter at have stået bag den en årrække. Det fik ledelsen i Blik og Rørarbejderforbundet til at kigge sig om efter nye alliancepartnere. Max Meyer udtaler: 

- Vi kunne se, at vi måtte i dialog med andre alliancepartnere end vores traditionelle samarbejdspartnere på Christiansborg. I forbindelse med den seneste grønne BoligJob-ordning gik vi derfor i dialog med ordførere i forligskredsen i både rød og blå blok og havde en rigtig nyttig dialog, der førte til en ordning, som vi har været meget tilfredse med. Derfor vidste vi allerede før sommer, at SF og Alternativet ikke ville forsætte i forligskredsen og derfor har vi siden sommer ført en tæt dialog med en række ordførere i blå blok. Og er som sagt meget tilfredse med det resultat, som forhandlingerne er endt med.

Fokus på grøn omstilling af den gamle boligmasse fremadrettet
Det nye, permanente håndværkerfradrag har ikke den samme grønne profil som den ordning, der udløber ved årsskiftet. Derfor må folketinget i foråret sætte yderligere fokus på grøn omstilling af den gamle boligmasse udtaler Max Meyer: 

- Vores store udfordring i forhold til energi og klima er ikke det nye byggeri, hvor de grønne standarder ofte er meget høje. Udfordringen gælder den gamle boligmasse, som trænger til en massiv, grøn omstilling. Her må folketinget i foråret se på nye initiativer til at fremme den dagsorden. Det er et spørgsmål vi også vil rejse som forbund, slutter Max Meyer   

For yderligere information eller baggrund kontakt: 

Max Meyer
Forbundsformand
Tlf. 5151 1388

Henrik W. Petersen
Næstformand
Tlf. 5153 3149

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt