Søgefelt

Fredag 01/12 2017

Pressemeddelelse: Hvorfor salg af Alka?

Det er med stor undren, at vi som aktionær og samarbejdspartner skal informeres via medierne om et salg af fagbevægelsens forsikringsselskab Alka. Det er med mindst lige så stor betænkelighed, at et salg ses gennemført.

Alka er stiftet for at sikre billige forsikringer til fagbevægelsens medlemmer samt understøtte fagbevægelsens værdier. Hele det værdigrundlag ser ud til at være tilsidesat under processen ved et eventuelt salg. Det strider også mod den solidaritet med arbejderen og de svageste i samfundet, som i generationer har været kendetegnende for dansk fagbevægelse.  

Da fagbevægelsen stiftede Alka, var det for at hjælpe danske lønmodtagere. Et forsikringsselskab, hvor den arbejdsløse, pensionisten og de lavtlønnede kunne få en forsikring, der både gav familien og den enkelte tryghed i hverdagen. 

Trygheden til arbejderen og de svageste er blevet så stor en succes, at det har udviklet sig til et guldæg for dansk fagbevægelse. Dermed er fristelsen for en kortsigtet gevinst åbenbart blevet for stor for flertallet af aktionærer, som nu er klar til at sælge ud for ussel mammon. 

Vi finder det dybt beklageligt at sælge et selskab, som fagbevægelsen gennem generationer har opbygget og investeret både økonomiske og menneskelige ressourcer i. 

En stor del af Alkas succes bygger på et godt samarbejde med fagbevægelsen. Det samarbejde vil ændres markant, hvis selskabet overtages af et børsnoteret forsikringsselskab. En række fagforbund vil ikke længere føle sig i samme værdifællesskab med de nye ejere, og det vil også betyde noget for medlemmerne i forbundene. 

Også tidspunktet for at indlede et salg af Alka forekommer besynderligt. Det seneste år er der udarbejdet en række nye strategier for selskabet og derfor er forundringen kun endnu større, hvis et eventuelt salg indledes uden nogen form for involvering af alle aktionærer.   

For yderligere information:

Forbundsformand
Max Meyer Mobil:
51 51 13 88 

Næstformand
Henrik W. Petersen
Mobil: 51 53 31 49

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt