Søgefelt

Tirsdag 14/11 2017

Din stemme tæller

Tirsdag den 21. november er det igen tid til en tur forbi stemmeboksen, når der afholdes valg til kommuner og regionsråd.

Kommuner og regioner træffer mange beslutninger, der har stor betydning for dig og dine kolleger. Derfor er det bestemt heller ikke ligegyldigt, hvor du sætter dit kryds på stemmesedlen. 

I Blik- og Rørarbejderforbundet ser vi gerne, at flere kommuner og regioner melder sig i kampen mod social dumping og unfair konkurrence. 

En ny rapport viser, at Odense og Gentofte er de to førende kommuner i kongeriget, når det gælder kampen mod social dumping gennem sociale klausuler og kontrol med, om de bliver overholdt.   

Det generelle billede viser desværre, at mens en række kommuner gerne vedtager klausuler mod social dumping, så kniber det med at føre den fornødne kontrol med de virksomheder, som enten bygger eller leverer serviceydelser til det offentlige. Desværre er det kun et fåtal af kommuner, som gør en aktiv indsats som i Odense og Gentofte.   

At en ærke-konservativ kommune som Gentofte er med i toppen af statistikken, er måske overraskende for mange. Det viser bare, at brugen af klausuler som værn mod social dumping ikke kun afgøres af politisk overbevisning. Lokalt handler det lige så meget om, at man ønsker at tage ansvar for ordnede forhold og for fair konkurrence. 

Flere kommuner må gerne følge det gode eksempel fra Gentofte og Odense, for det er helt tosset, at vores fælles penge bruges på virksomheder, som bevidst omgår danske løn- og arbejdsforhold og dermed begår social dumping.

Brug derfor den kommende valgkamp til at spørge din lokale kandidat om holdningen til social dumping, og hvilke tiltag de ønsker for at føre kontrol med virksomheder og leverandører til kommuner og regioner.   

Arbejdsklausuler mod social dumping er allerede obligatoriske på det statslige område. Det ønsker Blik- og Rørarbejderforbundet udbredt endnu mere, og her tæller din stemme.   

Max Meyer
Forbundsformand

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt