Søgefelt

Tirsdag 31/10 2017

Ny ferielov træder i kraft 2020

Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet i aftalen om en ny ferielov i Danmark, som træder i kraft i 2020.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en ny ferielov i Danmark. 

Aftalen indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Alle lønmodtagere vil med forslaget have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. 

Inden den nye ferielov træder i kraft, bliver der indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

 

 

 

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt