Søgefelt

Torsdag 31/08 2017

Arbejdsskader: 57 mio. kr. til medlemmerne

Blik- og Rørarbejderforbundet har siden 1. januar 2017 hentet over 57 millioner kroner i erstatning til medlemmer, som er ramt af arbejdsskader. Over 200 sager venter på afgørelse.

De tal har en kedelig baggrund, fordi vores medlemmer er kommet til skade. Men vi sørger selvfølgelig for, at de får prøvet deres sag på ordentlig vis, siger forbundsse­kretær i Blik- og Rørarbejderforbundet Søren Schytte.
 
Siden 1. januar 2017 har Blik- og Rørarbejderforbun­det hentet 57.464.240 millioner kroner i erstatningssum til med­lemmer, som har fået en arbejdsskade. Det svarer til 6.226 kroner for hvert medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Det er ikke sådan, at den samlede sum bliver udbetalt til med­lemmerne her og nu. Den største del af beløbet udbetales løbende som tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Forbundet arbejder på at hente hver en mulig krone og øre, men samtidig skal der gøres en indsats for at sætte antallet af arbejds­skader ned i branchen, mener Søren Schytte. 
 
Søger andre fag 
- Der er altså nogle risikozoner for vores medlemmer. Alle på tværs af bygge- og anlægsbranchen har stor risiko for fald fra et niveau til et andet, og det ser vi desværre også hos vores medlemmer. Vi ser nogle alvorlige skader hos skorstensfejere med fald fra tage og stiger, og så ser vi skader efter tunge løft i VVS-branchen. De unge ikke er gode nok til at passe på sig selv, og der er mange medlemmer, som har pro­blemer med nedslidning. Det rammer medlemmer helt ned i 30-års alderen, der overvejer, om de er nødt til at søge over i andre fag. 
 
- Når vi har et problem med at tiltrække arbejdskraft, så er det her altså et sted, hvor der kan gøres rigtig meget, siger Søren Schytte. 
 
Alt under mistanke skal anmeldes 
Lige nu er der 234 sager, der venter på afgørelse. Men det er vig­tigt, man ikke holder sig tilbage med at henvende sig til kredsen eller forbundet, hvis man har en mulig sag, understreger Søren Schytte.
 
- Alle skader, der kan mistænkes at stamme fra dit arbejde, skal anmeldes. Generelt i Danmark menes der, at være dobbelt så man­ge sager end dem, der bliver anmeldt. Måske er der nogen, som synes, at det er deres egens skyld, at de er kommet til skade. Men det burde slet ikke kunne ske. Hvis man f.eks. står og skal skifte en 120 kilo beholder, så skal der være et hjælpemiddel til at løfte med. Vi er nødt til at have arbejdsgiverne og bygherrerne til at planlæg­ge opgaverne bedre, siger Søren Schytte.
 
Færre skader bliver anerkendt 
Det er første gang Blik- og Rørarbejderforbundet opgør det sam­lede beløb for arbejdsskadeerstatninger. Blik- og Rørarbejderforbundet har en anerkendelsesprocent på 67, hvilket betyder, at to ud af tre sager ender med at blive aner­kendt og udløse erstatning. Landsgennemsnittet er 49 procent.
 
Generelt er der sket et fald i antallet af anerkendelser og dermed erstatninger til arbejdsskader i Danmark via Arbejdsmarkedets Er­hvervssikring. Men det fald er ikke på nuværende tidspunkt at spore i arbejdet med erstatningssager i Blik- og Rørarbejderforbundet. 
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt