Søgefelt

Fredag 05/05 2017

Ny arbejdsgruppe skal holde fokus på problemer med asbest

Efter vedvarende pres fra fagbevægelsen sættes der nu øget fokus på problemerne med asbest. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nedsætter en arbejdsgruppe om asbest med arbejdsmarkedets parter.

Selv om det er mere end 30 år, at det blev forbudt at bruge asbest i Danmark, findes der stadig mange tusinde tons asbest i bygningsmassen i Danmark.
 
Asbest er stadig kilde til alvorlig sygdom og dødsfald i byggeriet. Asbest kan bl.a. give lunge-asbestose og kræft, inklusive lungehindekræft og lungekræft. Der er ca. 400 tilfælde af kræft i Danmark hver år – heraf er 120 lungehindekræft. Blandt de mange eksempler på ansatte i byggeriet, der er blevet syge efter arbejde med asbest, er blikkenslager, Dan Henriksen. 
 
Hans historie, som kan læses i fagbladet Blik & Rør, og mange andre bygningsarbejderes lidelser har gjort indtryk på politikerne. Og på den baggrund har Beskæftigelsesministeren i samarbejde med arbejdsmarkedets parter valgt at nedsætte en arbejdsgruppe om asbest. 
 
Gruppens arbejde skal munde ud i et katalog med den eksisterende viden om asbest, der kan bruges til baggrund for nye initiativer på området.
 
- Vi har haft nogle meget interessante indledende drøftelser, og jeg ser frem til at følge gruppens videre arbejde og til at modtage resultaterne. Jeg forventer, at arbejdsgruppen afslutter arbejdet i løbet af første kvartal 2018, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.
 
Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet er repræsenteret i arbejdsgruppen, og han er begejstret for beskæftigelsesministerens initiativ.
 
- Asbesten rammer fortsat mange af vores kolleger i byggeriet. Vi tror på, at ministerens nye initiativ vil styrke sundhed og redde liv, så det er godt nyt for de ansatte i byggeriet og befolkningens sundhed. Der er absolut brug for at finde holdbare løsninger på den risiko, der er for udsættelse for asbest ved renovering af ældre bygninger, siger han.
 
Arbejdsgruppen er sammensat af Arbejdstilsynet og organisationer i byggeriet, og havde sit første møde i Beskæftigelsesministeriet den 5. maj.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt