Top menu

OK 2017: Ny overenskomst for 80.000 ansatte i byggeriet

Dato: 08/03-2017
1091

Parterne på byggeriets område er nået til enighed om en ny overenskomst for cirka 80.000 ansatte i byggeriet.

Efter langvarige forhandlinger, som blev afsluttet i forligsinstitutionen, er parterne på byggeriets område enige om en ny overenskomst. 
 
Forliget følger i hovedtræk forliget på industriens område, og indeholder udover en række stigninger i lønnen også nyt værktøj mod social dumping. 
 
Det bliver skrevet ind i overenskomsten, at hovedentreprenøren har et ansvar for, at deres underentreprenører også overholder overenskomsten. Samtidig skal virksomheden på foranledning af tillidsmanden eller den faglige organisation give oplysninger om brugen af underentreprenører og hvilke.
 
Det betyder, at hovedentreprenøren nu er forpligtet til at tage en række forholdsregler for, at underentreprenører har ordnede forhold, som matcher overenskomsten på området. Hvis ikke det er tilfældet, kan fagforeningerne holde entreprenøren ansvarlig.
 
Mere i lønningsposen til svende og lærlinge
Forliget, der er kommet på plads med forligsmandens mellemkomst, indeholder på lønsiden pæne stigninger på løn og prislister, et markant løft af arbejdsmiljøindsatsen og nye muligheder for efter- og videreuddannelse.
 
Der er en tradition for, at byggeriet får de samme stigninger på mindstelønnen, som de får forhandlet hjem i industrien. Sådan er det også i år, hvor mindstelønnen stiger med seks kroner i timen over de næste tre år. 
 
Derudover stiger akkordlønningerne samlet med 5,8 procent over de næste tre år, og lærlingenes lønninger stiger med 1,7 procent om året.