Top menu

Regeringen nedsætter dagpengekommission

Dato: 27/06-2014
673

Dagpengesystemet er en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel og skal til enhver tid sørge for en balance mellem et fleksibelt arbejdsmarked og økonomisk sikkerhed for den enkelte.

Dagpengesystemet er grundlagt for over 100 år siden. Det står i dag overfor en række udfordringer sådan, at det fortsat kan fungere som sikkerhedsnet i et moderne arbejdsmarked med åbne grænser, nye ansættelsesforhold og måder at blive aflønnet på.
 
Regeringen nedsætter derfor en dagpengekommission til at endevende dagpengeområdet og komme med anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan fremtidssikres.
 
Professor Nina Smith skal stå i spidsen for kommissionen, der består af fem eksperter og fire medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter. Senest ved årsskiftet 2015/16 skal kommissionen fremlægge konkrete modeller til et nyt og mere tidssvarende dagpengesystem.
 
- Dagpengesystemet er en helt afgørende del af den danske model og har i mange år været garant for et fleksibelt arbejdsmarked med økonomisk sikkerhed for den enkelte. Vi skal sikre, at dagpengesystemet fortsat kan være et pålideligt sikkerhedsnet i et moderne arbejdsmarked. For regeringen har det været afgørende at have både eksperter og arbejdsmarkedets parter med helt inde ved bordet. Dermed får vi det samlede mest kvalificerede bud på, hvordan dagpengesystemet også om mange år sikrer et fleksibelt arbejdsmarked og økonomisk tryghed, siger Mette Frederiksen.