Top menu

Stærk aftale om social dumping

Formanden har ordet
Dato: 23/05-2024
3318
Foto: Jonas Krøner

Jeg er meget tilfreds, når jeg ser aftalen om en styrket indsats. Så kort kan det siges. Entreprenørstop, øget kontrol med illegal arbejdskraft og styrket tilsyn med de boligforhold de udenlandske kollegaer tilbydes, er meget vigtige skridt i den rigtige retning. Også den brancherettede indsats mod reelt ikke selvstændige kan blive værdifuld. Visse bagmænd prøver alle kneb for at luske uden om lovgivning og overenskomster. Det skal stoppes.

Vi skal ikke acceptere social dumping. Vi skal ikke acceptere plat og snyd på danske arbejdspladser. Nu får myndighederne langt bedre muligheder for at gribe ind mod de groteske forhold vi ser på især mange danske byggepladser.

Hammeren skal falde, når mennesker udnyttes og arbejdsforholdene presses i bund. Og nu kommer den med de nye initiativer til at falde endnu hårdere.

Vi er dog ikke helt i mål. Vi vil fortsat kæmpe for i ID-kort herhjemme og i EU. Men i dag er der aftalt vigtige nye initiativer og jeg vil gerne takke alle partier bag aftalen. Det er politik, der får betydning for mange lønmodtagere og virksomheder.  Nu skal aftalen omsættes til handling. Og det arbejde vil vi følge med i. Her er det vigtigt, at de initiativer, der kræver lovgivning, behandles tidligt i næste folketingsår og de øvrige initiativer iværksættes hurtigst muligt. For i Danmark skal alle arbejde på danske løn og arbejdsvilkår!