Top menu

Korte uddannelsesaftaler giver større frafald

Dato: 09/10-2023
3040

En ny analyse viser, at korte uddannelsesaftaler, altså aftaler hvor virksomhederne ikke forpligter sig til lærlingen i hele uddannelsesforløbet, øger
risikoen for frafald.

Foto: Noah Thilemann

Der er langt større risiko for frafald blandt lærlinge, der har flere forskellige lærepladser i deres uddannelsesforløb.
Det viser en ny analyse fra EVU (der er uddannelsessekretariat for Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne).

Analysen, der er lavet af analysevirksomheden Moos-Bjerre, og som tager udgangspunkt i lærlinge, der startede deres uddannelse i 2016, viser, at antallet af uddannelsesaftaler for lærlingene har indflydelse på, om lærlinge gennemfører uddannelsen.

For lærlinge, som havde over fem uddannelsesaftaler, var der kun 62 procent, der gennemførte uddannelsen. Mens lærlinge, der blot havde en enkelt læreplads, var der hele 79 procent, der gennemførte uddannelsen.

MÅ IKKE BLIVE DET GÆNGSE
Det overrasker ikke Kim Fusager Balle, der er forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet med ansvaret for uddannelse.

- Det er klart, det stresser lærlingene at rende rundt med en fyreseddel i baglommen og vide, at de snart skal ud at finde en ny læreplads. Når de har en enkel praktikplads som dækker hele uddannelsen, giver det tryghed og ro, fordi det også betyder, at virksomheden og lærlingene sammen kan planlægge de forløb, som lærlingen skal igennem i hele uddannelsesperioden.

Derfor opfordrer han også virksomhederne til at indgå aftaler med lærlingene for hele uddannelsesforløbet.

- Som vi tidligere har påpeget, så skal korte uddannelsesaftaler kun bruges, når det både er i virksomhedens og lærlingenes interesse - eller i særlige perioder for eksempel under lavkonjunktur. Det må aldrig udnyttes og blive det gængse, som virksomhederne
benytter, fordi de ikke vil forpligte sig, eller fordi de gerne vil holde de unge ”på tæerne”, siger han.

Ifølge Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) er 30 procent af de igangværende uddannelsesaftaler i byggebranchen korte.

DER SKAL VÆRE EN LÆRLINGEANSVARLIG
Et andet resultat fra analysen, der falder Kim Fusager Balle i øjnene, er, at der er et stort frafald af lærlinge, der falder fra
på grundforløb 2 og hovedforløb 1.

Undersøgelsen viser, at 43 ud af 100 lærlinge, der startede på grundforløb 2, afbrød deres uddannelse. Ud af de 43 er der 19, der falder fra på hovedforløb 1, altså når de er startet i lære.

- Det overrasker mig, at tallet er så højt. Det tyder på, at der er en form for mistrivsel, som både kan være faglig, personlig eller social. Derfor mener jeg, det er nødvendigt med en mentor ude på skolerne til dem, der ikke har en uddannelsesaftale, der ugentligt kan tale med lærlingene om det, de har det svært med. Ligesom virksomhederne bør have en lærlingeansvarlig, der kan tale med deres lærlinge om deres udfordringer.

Undersøgelsen viser, at især matematik kan være en udfordring for lærlingene.

- Det vil en mentor kunne hjælpe med, ligesom det vil være en god idé med en lektiecafé på skolerne.