Top menu

Vigtig dag for indeklimaet i skolerne

Formanden har ordet
Dato: 16/01-2024
3127

Folketinget skal i morgen, onsdag, behandle et beslutningsforslag om bedre indeklima. Det glæder formanden, for der er i den grad brug for handling på området.

Foto: Jonas Krøner

I morgen, onsdag, er en vigtig dag for alle danske skoleelever. Ja, også for deres læreres og pædagogers arbejdsmiljø. Folketinget skal nemlig behandle et beslutningsforslag om bedre indeklima i skolerne. Og for nu at være helt kontant: Der er brug for handling!

Derfor også en stor tak til SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der har fremsat beslutningsforslaget. Jeg håber, de andre partier vil tage godt imod det.

Sagen er nemlig den, at i over halvdelen af de danske klasseværelser er CO2-koncentrationen alt for høj i forhold til det anbefalede. I næsten hvert femte klasseværelse er koncentrationen dobbelt så højt som det anbefalede. 

Det er helt skævt! 

For den tilgængelige viden er entydig: Der er en klar sammenhæng mellem elevernes sygefravær og indlæring og luftkvaliteten i klasseværelserne.

En analyse fra DTU af skolers ventilationstyper og nationale testresultater viste, at skoler med både udsugning og indblæsning havde det højeste testresultat, skoler med kun udsugning det næsthøjeste testresultat og skoler med naturlig ventilation ved at åbne vinduerdet laveste testresultat. 

Så når danske politikere rituelt og hver eneste år melder, at resultaterne i folkeskolen ikke er gode nok, så vil det være oplagt at sige til politikerne: Gør nu noget selv. Begynd med at forbedre indeklimaet. Det virker nemlig!  Og så handler det her jo først og fremmest om børnenes sundhed og trivsel. Sandheden er jo nok, at det indeklima vi tilbyder vores børn dag ud og dag ind, ville politikerne på Christiansborg ikke acceptere, at de selv arbejdede i.

Så det ville klæde et samlet Folketing at bakke op om beslutningsforslaget, så vi får et lovpligtigt tilsyn og hver skole i det mindste skal udarbejde en handlingsplan for forbedring af indeklimaet.  

Det er på høje tid, at vi giver danske børn og unge et ordentligt arbejdsmiljø! Lad os begynde med indeklimaet. Lad os begynde med, at Folketinget handler og vedtager beslutningsforslaget om bedre indeklima i Folkeskolen!