Top menu

Medlemmerne har talt: Efteruddannelse gavner. Men tid, chefer og økonomi kan stå i vejen

Dato: 26/09-2023
3024

Blik- og Rørarbejderforbundet ville blive klogere på, hvorfor der ikke er flere, der tager efteruddannelse. Derfor sendte forbundet et spørgeskema ud til alle svende. Det resulterede i 850 svar fra medlemmer – skorstensfejere såvel som VVS’ere. Og resultatet giver et blandet billede. Mange har taget efteruddannelse og er glade for det, men der er flere blokeringer på vejen.

100 procent dækning af efteruddannelse spiller en rolle

54 procent svarer, at de ikke ved, at efteruddannelsen nu dækkes 100 procent af arbejdsgivere. I den nye overenskomst med TEKNIQ Arbejdsgiverne, er det forhandlet hjem, at efteruddannelse dækkes 100 procent af arbejdsgiveren fremfor de hidtil 85 procent. 51 procent svarer, at de mener, der nu er større chance for, at de tager efteruddannelse, når omkostningerne dækkes 100 procent.

Medlemmerne har talt: Vi får noget ud af efteruddannelse

93 procent af medlemmerne, der har været på efteruddannelse, siger, de får noget ud af at have været på efteruddannelse. Dertil uddyber flere, at de mere konkret får ny viden, nye teknikker, flere kompetencer og faktisk kan bruge det, de lærer, i deres dagligdag.

Løbende planlægning af efteruddannelse er stadig manglende

Forbundet forsøger løbende at skabe opmærksomhed på, hvor vigtigt det er, at der planlægges efteruddannelse for hele året. Det er dog hele 53 procent af medlemmerne, der ikke oplever, at planlægningen sker løbende. Kun 18 procent svarer, at det planlægges løbende.

Tid, chefer og økonomi kan forhindre medlemmerne i efteruddannelse

Der er mange faktorer, der spiller ind, når det kommer til barrierer for medlemmernes efteruddannelse. 46 procent svarer, at det er manglen på tid, der oftest står i vejen. 33 procent mener henholdsvis, at det er cheferne, der står i vejen, og at det er manglen på viden om ens muligheder for efteruddannelse, der står i vejen. Økonomien spiller også ind, men det gør risikoen for, at man ikke består kurset også. Det, at der er en prøve, afholder flere fra at vælge efteruddannelse.

Mange medlemmer ved ikke, hvor de skal søge information om efteruddannelse

51 procent svarer, at de godt ved, hvor de skal finde informationer. Men hele 40 procent ved ikke, hvor de skal finde information om efteruddannelse henne.

Planlægning af efteruddannelse er nemt

En barriere er planlægning af efteruddannelsen. Men det lader ikke til at være stopklodsen for Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer. Her synes 81 procent, at det har været nemt at planlægge efteruddannelsen. Hertil uddybes det, at tilmelding til kurserne er meget nemt, og flere har fået hjælp af deres mester til tilmeldingen.

Medlemmerne må selv tage initiativ og planlægge deres efteruddannelse

72 procent svarer, at de selv har taget initiativ til at skulle på efteruddannelse. Dertil har 54 procent også selv måtte planlægge deres efteruddannelse. Kun 26 procent svarer, at det var deres chef, der tog initiativet. Men for 38 procent var virksomheden, de arbejder for, klar til at planlægge uddannelsen med dem.

Størstedelen af medlemmerne har let ved at tale med deres chef om efteruddannelse

53 procent synes, det er let at tale med deres chef om efteruddannelse. Dog er der 34 procent, der svarer, at de ikke har spurgt chefen. Og der er også stadig 12 procent, der synes, det er svært at tale med chefen om.