Top menu

360 millioner til voksen- og videreuddannelse: ”Det er nødvendigt”

Dato: 13/09-2023
3005

Det glæder forbundsformand Henrik W. Petersen, at der nu kommer varige investeringer, der skal gøre det mere attraktivt for medarbejdere at efteruddanne sig.

Foto: Jonas Krøner

Der skal være bedre mulighed for, at medarbejdere udvikler og uddanner sig gennem hele arbejdslivet. Det er argumentet for en ny trepartsaftale.

Med aftalen, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter (DA, FH, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Akademikerne), afsættes der 360 millioner kroner årligt til et varigt løft af voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet (VEU). 

Det vækker glæde hos Blik- og Rørarbejderforbundet.

- Jeg har sagt det mange gange før; hvis vi skal følge med den grønne omstilling, så er det nødvendigt, at vores medlemmer kan udvikle sig hele arbejdslivet igennem. Derfor er jeg naturligvis glad for, at politikerne prioriterer efteruddannelsesområdet, som helt ærligt er et område, der har været forsømt længe, siger forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen.

Der er især to områder, som det glæder forbundsformanden, der nu får en saltvandsindsprøjtning.

-  Jeg er meget glad for, at VEU-omstillingsfond, der giver støtte til deltagerbetaling i forbindelse med videre- og efteruddannelse, ikke bare videreføres, men også udvides. Det er også tiltrængt med flere penge til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Det skal blandt andet bruges på at sikre flere digitale undervisningsforløb, så kursisterne får mulighed for at tage undervisningsforløb i deres eget tempo, og når det passer dem. Alle initiativer, der kan gøre det mere attraktivt for medarbejdere at efteruddanne sig, er nødvendige, siger forbundsformanden.

Han henviser til, at 119 millioner kroner er øremærket til varige takstforhøjelser til AMU, ligesom VEU-omstillingsfond, der blev oprettet som en del af en trepartsaftale i 2017, får et årligt tilskud på 100 millioner kroner.

Blik- og Rørarbejderforbundet har netop for at gøre det at efteruddanne sig mere attraktivt, forhandlet ind i den nye VVS-Overenskomst, at løndækningen for selvvalgt efteruddannelse er steget fra 85 til 100 procent.

Læs hele trepartsaftalen her.