Top menu

Blik og Rør Ungdom holdt årsmøde: Ny formand, fagligt engagement og fællesskab

Dato: 01/06-2023
2934

På årsmødet i Blik og Rør Ungdom blev der kigget tilbage på et år, hvor der i den grad er sket en udvikling med det faglige ungdomsarbejde. Der var stort engagement, faglig stolthed og stærkt fællesskab blandt de 70 medlemmer, der var samlet i Svendborg.

Foto: Noah Thilemann

Af Maja Skov Vang

I weekenden den 12.-14. maj var der årsmøde i Blik og Rør Ungdom. Traditionen tro blev årsmødet – som er den øverste myndighed i Blik og Rør Ungdom – afholdt i Svendborg på Fyn. Her samledes medlemmer fra hele landet for at sætte retningen for det faglige ungdomsarbejde i det næste års tid.

Om fredagen var der delegationsmøder i kredsene, hvor der blev valgt landsudvalgsmedlemmer. Senere på aftenen var der høvdingebold turnering i Midtbyhallen. Selve årsmødet blev afholdt om lørdagen. Der blev budt velkommen ved formand Daniel Arildslund, der indstillede det mangeårige landsudvalgsmedlem Stefan Degner fra Kreds Nord-Midtjylland som dirigent til at styre slagets gang.

Efter formalia-punkterne med blandt andet godkendelse af dagsorden og mandatopråb var det tid til, at Daniel Arildslund som formand skulle aflægge beretning på vegne af landsudvalget i Blik og Rør Ungdom.

- Når jeg står her og kigger tilbage på det sidste års tid, har det været helt vildt. Vi satte en ny og mere ambitiøs retning for Blik og Rør Ungdom. Jeg er stolt af den udvikling, der er sket med det faglige ungdomsarbejde, sagde Daniel Arildslund i sin beretning på årsmødet.

Er det svært at score i byen?

På årsmødet deltog også en række gæster fra både faglige og politiske ungdomsorganisationer. Undervejs blev årsmødet suspenderet et pargange, da nogle af gæsterne ønskede at give en hilsen på vegne af deres organisation. En af gæsterne satte i sin hilsen også fokus på uddannelsessnobberiet og tilføjede:

– Flere håndværkere oplever, at der bliver kigget skævt på én, eller at det kan være svært at score i byen, når de fortæller om deres uddannelsesbaggrund. Måske har nogle af jer også oplevet, det kan være svært at score, når man siger, at man er VVS'er.

Det fik nogle i salen til at råbe "nej, nej" og ryste på hovedet.

– Det må være tømrerne, der oplever det problem, lød det fra et af medlemmerne, hvilket fik salen til at grine.

Fra latter til alvor

Efter frokostpausen var der besøg af 46-årige Dan Henriksen, som var inviteret til at fortælle sin historie. Som lærling blev han udsat for asbest og fik senere i livet konstateret lungehindekræft. Over halvdelen af de 70 lærlinge og nyudlærte svende rakte hånden i vejret, da Dan spurgte, hvor mange der havde været udsat for asbest.

- I skal betragte det, som om I har fået en pistol for panden. Nogle gange vil den blot klikke. Andre gange vil det sige bang, lød ordene fra Dan Henriksen.

Da Dan gik fra scenen, var det til stående klapsalver. Der var ingen tvivl om, at det var dagens mest rørende indslag.

Ny formand og nyt landsudvalg

Udover præsentation af det nye landsudvalg – med både ny- og genvalgte landsudvalgsmedlemmer – blev der valgt formand, næstformand og kasserer.

Daniel Arildslund genopstillede ikke som formand, men fortsætter i landsudvalget. Derfor stillede den nu tidligere næstformand, Nicolai Krølbøll, op som ny formand.

- Det er med stor ydmyghed, at jeg nu rækker hånden ud og beder om jeres tillid til at stå i spidsen for Blik og Rør Ungdom. Selvom vores forening står bedre end nogensinde før, må vi aldrig stille os tilfredse eller sætte os tilbage og trille tommelfingre. Vi skal fortsætte den positive udvikling – og vi skal lægge på, sagde Nicolai Krølbøll i sin opstillingstale, hvor han motiverede for sit kandidatur og samtidig opfordrede sine lærlingekammerater til at blive fagligt aktive.

Thobias Elleholt blev valgt som ny næstformand, og Nanna Christensen valgt som ny kasserer. Sidstnævnte var én af kun to kvindelige medlemmer på årsmødet, og hun er den eneste kvinde i det nye landsudvalg.

- Jeg vil gerne gøre en forskel for kvinder i VVS-faget og være en rollemodel for andre kvinder, der overvejer at blive håndværkere. Det savnede jeg selv, da jeg skulle vælge uddannelse. Der var ikke mange kvinder, jeg kunne snakke med om deres erfaringer, siger Nanna Christensen, da Fagbladet Blik & Rør fanger hende til et kort interview på årsmødet.

 

LÆS OGSÅ:

Krølbøll er ny ungdomsformand: "Vi skal have flere faglige meningsdannere"

DET NYE LANDSUDVALG

Kreds Nord-Midtjylland

Stefan Degner

Kristian Mejer Nørgaard

Per Tørresø Nielsen

Kreds Sydjylland-Fyn

Nicolai Krølbøll

Nanna Christensen

Daniel Arildslund

Kreds Sjælland-Bornholm

Andreas Baagøe

Carsten Dueholm

Andreas Krogsbøll

Kreds København

Thobias Elleholt

Mattias Outzen

Lasse Andersen