Top menu

Forfriskende forslag fra reformkommissionen

Dato: 03/05-2023
2915

I dag udkom Reformkommissionens rapport ”Nye reformveje 2”, som indeholder forslag til, hvordan vi kan skabe et uddannelsessystem, som rummer alle børn og unge.

Rapporten peger på, at alt for mange unge i dag ikke får en uddannelse efter grundskolen. Og størstedelen af dem der får en uddannelse, går den gymnasiale vej. Kommissionen forslår derfor blandt andet at øge fokusset på praktiske fag i folkeskolen, så børn og unge kan få øjnene op for mulighederne ved en praktisk uddannelse. 

I Blik- og Rørarbejderforbundet tages forslagene i rapporten positivt imod.

- Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne er støt faldende, samtidigt med at vi kigger ind i en fremtid, hvor efterspørgslen på faglært arbejdskraft kun vil stige. Derfor synes jeg også, at det er fornuftigt, at Reformkommissionen nu foreslår at sætte mere fokus på de praktiske fag i grundskolen. Det er noget vi fra vores nordiske naboer ved virker, siger forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen. 

Kommissionen anbefaler også at oprette en ny ungdomsuddannelse, som de døber HPX. Den vil tage form som en toårig praksisrettet uddannelse, som unge, der gerne vil noget andet end gymnasiet, kan tage uden at de skal gå på kompromis med de fællesskaber, som mange unge søger på gymnasierne. 

- Jeg ser meget positivt på forslaget om HPX, som vil give de unge, som har interesse for de praktiske fag, mulighed for at finde deres vej videre ind i uddannelsessystemet, i et fællesskab med andre ligesindede unge.

Henrik W. Petersen pointerer også, at manglen på faglært arbejdskraft i fremtiden er en potentiel bombe under det danske samfund. 

- Uden nok faglærte vil der ikke være arbejdskraft nok til de virksomheder, som er afhængige af den. Det vil også betyde, at vi ikke vil have kompetencerne til at føre den grønne omstilling ud i livet og nå vores klimamål. Derfor er vi nødt til at tænke nyt, og i Blik- og Rørarbejderforbundet indgår vi gerne i konstruktiv dialog med regeringen og arbejdsmarkedets parter omkring, hvordan vi får flere faglærte til fremtiden, afslutter Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Du kan læse Reformkommissionens anbefalinger her.