Top menu

Forlig på Overenskomst med DI Byggeri

Dato: 17/03-2023
2842

Efter lange forhandlinger er der nu landet et forlig mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og DI Byggeri.

Efter et langt forhandlingsforløb - med to runder af hhv. 17 og 15 timers uafbrudte forhandlinger - lykkedes det fredag morgen parterne bag Overenskomsten for Metal-, Blik- og Rørarbejde at nå til enighed.

Overenskomsten blev forhandlet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og DI Byggeri. 

Næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, Stig Søllested, glæder sig særligt over ét af elementerne i den nye overenskomst:

- Det glæder mig, at vi kunne nå til enighed om et godt forlig. Jeg er særligt glad for, at vores kollegaer, som ikke går på en permanent arbejdsplads, nu også er sikret mod opsigelse under sygdom og tilskadekomst. Det er en klar forbedring i forhold til før, siger Stig Søllested. 

Hovedpunkterne i overenskomsten

 • Stigning i mindstelønnen på 4,5 kr. i 2023 og 4,5 kroner i 2024

 • Arbejdsgivers bidrag til pension stiger fra 8 % til 10 %, mens medarbejderbidraget går fra 4 % til 2 % pr. 1. juni 2023

 • Bidraget til SH/Fritvalgsordningen stiger med 2 %-point pr. 1. marts 2024

 • Øvrige genebetalinger stiger med 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024

 • Betalingssatserne til lærlinge forhøjes med 4,5 % i 2023 og 3,5 % i 2024

 • Hvis der er enighed lokalt, kan der aftales 4-dages arbejdsuge

 • Flere værktøjer til tillidsrepræsentanter i de lokale lønforhandlinger, og valg af tillidsrepræsentant foregår i arbejdstiden

 • 4 ugers ekstra barsel med fuld løn – dog maks. 225 kr. i timen i alle uger

 • Ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen, der skal bistå tillidsrepræsentantens arbejde med uddannelse

 • Parterne er enige om at samarbejde om arbejdsmiljø for at mindske arbejdsulykker og nedslidning

 • Bestemmelsen om at man kan opsige medarbejder under sygdom og tilskadekomst, hvis ikke de har arbejdet på en permanent arbejdsplads, er fjernet. Det betyder, at medarbejdere, som fx arbejder på byggeplads, nu ikke kan opsiges under sygdom de første 3 måneder og ved tilskadekomst de første 6 måneder (såfremt sygdom eller tilskadekomst ikke er selvforskyldt).