Top menu

OK 2023: Enig hovedbestyrelse anbefaler VVS-overenskomst

Dato: 11/03-2023
2837

Hovedbestyrelsen i Blik- og Rørarbejderforbundet anbefaler medlemmerne at stemme JA til det netop indgåede forlig på VVS-området.

Det var en enig hovedbestyrelse, som i dag anbefalede medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet at stemme JA til det netop indgåede forlig på VVS-overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Efter 14 timers intensive forhandlinger blev overenskomstparterne natten til lørdag enige om et forlig, som blandt andet indeholder følgende elementer:

 • Akkordprislister stiger med 4 % i 2023 og 3,9 % i 2024
 • Stort løft af satser og tillæg, herunder zonepenge og smudstillæg
 • Fritvalgskonto stiger fra 13 % til 15 %
 • Arbejdsgiver indbetaler fremover 10 % på pension, mens medarbejder indbetaler 2 %
 • Lærlingenes særlige opsparing stiger fra 9,5 % til 11,5 %
 • Styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle - blandt andet i de lokale lønforhandlinger og ift. organisering
 • Forhøjet barselssats
 • Lærlinges løn forhøjes med 4,5 % i 2023 og 3,5 % i 2024
 • Mulighed for flekstid for timelønnede/funktionærlignende ansatte (hvis medarbejderen selv ønsker det)
 • Løn under selvvalgt efteruddannelse stiger fra 85 % til 100 %
 • Ret til frihed med løn til tillidsrepræsentanter i forbindelse med informationsmøder om overenskomstforliget indtil afstemningen slutter

Nu er det op til medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, om overenskomsten skal godkendes. De skal nemlig stemme ja eller nej til forliget. 

Afstemningen vil ske digitalt, og alle medlemmer vil modtage nærmere besked herom.

Du kan læse alle protokollaterne her.