Top menu

Ny hovedbestyrelse i Blik- og Rørarbejderforbundet

Dato: 29/11-2022
Tags: Politik
2672

På Blik- og Rørarbejderforbundets 40. ordinære kongres i starten af november blev der valgt ny hovedbestyrelse og nyt forretningsudvalg.

Den nyvalgte hovedbestyrelse i Blik- og Rørarbejderforbundet. Foto: Jonas Krøner

På Blik- og Rørarbejderforbundets 40. ordinære kongres i starten af november blev der valgt ny hovedbestyrelse og nyt forretningsudvalg. Nogle blev genvalgt, mens andre er nyvalgte.

Foruden kongressen er hovedbestyrelsen den øverste myndighed i organisationen. Det betyder, at det er hovedbestyrelsen, der har ansvaret for de overordnede faglige, politiske og økonomiske beslutninger mellem kongresserne.

Hovedbestyrelsen består af 20 repræsentanter i form af forbundsformand, næstformænd og repræsentanter fra hver af de fire kredse, som vælges på kongressen. Derudover har formændene i Skorstensfejerkredsen og Blik og Rør Ungdom en plads i hovedbestyrelsen med stemmeret.

Der afholdes ordinært hovedbestyrelsesmøde mindst fire gange om året.

På kongressen takkede forbundsformand Henrik W. Petersen også for indsatsen til de seks medlemmer i salen, som enten på kongressen eller i løbet af kongresperioden trådte ud af hovedbestyrelsen. Det drejede sig om Jesper Kallehauge, Kasper Jørgensen, Bjarne Kristensen, Torben Nielsen, Gert Zacho Andersen og Rasmus D. Andersen, der blev takket med klapsalver og lidt godt til ganen.

De afgående hovedbestyrelsesmedlemmer.

 

Der blev også valgt nyt forretningsudvalg i Blik- og Rørarbejderforbundet. Forretningsudvalget varetager de løbende faglige, politiske og økonomiske beslutninger mellem hovedbestyrelsesmøderne og mødes mindst fire gange om året.

Det består af forbundsformand, de to næstformænd og de fire kredsformænd.

Forretningsudvalget i Blik- og Rørarbejderforbundet.

 

Den nye hovedbestyrelse består af følgende 20 repræsentanter:

Henrik W. Petersen, forbundsformand
Stig Søllested, næstformand
Niels Braaby, næstformand
Thomas Christensen, Kreds Nord-Midtjylland
Torben Gregersen, Kreds Nord-Midtjylland
Hans Hovmand-Olsen, Kreds Nord-Midtjylland
Jan G. Henriksen, Kreds Nord-Midtjylland
Jørgen Jakobsen, Kreds Sydjylland-Fyn
Carsten K. Duus, Kreds Sydjylland-Fyn
Jan Drejer Pedersen, Kreds Sydjylland-Fyn
Ole Wiil-Andersen, Kreds Sjælland-Bornholm
René H. Larsen, Kreds Sjælland-Bornholm
Jesper Pedersen, Kreds Sjælland-Bornholm
Stig Stærk Larsen, Kreds Sjælland-Bornholm
Henrik Juul, Kreds København
Bjørn Due, Kreds København
Lasse Ahrensberg, Kreds København
Stefan Abildskov, Kreds København
Kim Bast, Skorstensfejerkredsen
Daniel Troels Arildslund, Blik og Rør Ungdom