Top menu

Dansk EU-parlamentariker skyggeordfører ved asbestforhandlinger

Dato: 22/11-2022
2669

Opbakning: I Blik- og Rørarbejderforbundet lyder der stor opbakning til, at Nikolaj Villumsen, medlem af Europa-Parlamentet, er blevet udpeget som skyggeordfører til de kommende asbestforhandlinger i EU.

Nikolaj Villumsen, medlem af Europa-Parlamentet for Enhedslisten, har tidligere været ordfører på en betænkningsrapport om asbest, der blev stemt igennem i Parlamentet. I rapporten blev det blandt andet foreslået, at der bliver fastsat minimumskrav til landenes strategier for kortlægning og fjernelse af asbest. En sænkelse af grænseværdien for asbest. Og obligatoriske asbestscreeninger af bygninger ved salg, udlejning og klimarenovering. Det er kun nogle af forslagene blandt flere i rapporten til at styrke indsatsen mod asbest.

EU-kommissionen kom oven på rapporten med et direktivforslag. Her foreslås der en sænkning af grænseværdien for asbest, men til et niveau ti gange højere end rapportens anbefalinger. Ligeledes er store dele af forslagene fra rapporten ikke kommet med videre.

I Blik- og Rørarbejderforbundet lyder der stor opbakning til Nikolaj Villumsens udpegning:

- Nikolaj (Villumsen) har gjort et enormt stort stykke arbejde for at sætte asbest på dagsordenen i Europa Parlamentet – ikke mindst med betænkningsrapporten. Derfor er vi både glade for og trygge ved, at han kommer til at sidde med centralt ved forhandlingerne. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi synes, EU-kommissionens direktivforslag var for uambitiøst. Så vi håber, det lykkes ham at få hævet ambitionerne i de kommende forhandlinger, lyder det fra Stig Søllested, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Nikolaj Villumsen kommer til at sidde med ved de kommende trilog-forhandlinger, som er forhandlinger mellem EU-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Nikolaj Villumsen: ”Et helt centralt element må være at sætte folks liv og helbred i centrum.”

Nikolaj Villumsens er bestemt ikke i tvivl om, hvilke krav han går til forhandlingerne med:

Min helt klare linje er, at EU-Parlamentet må stå fast på de krav, vi fremsatte sidste år. Det vil blandt andet betyde en grænseværdi der er en tiendedel af, hvad EU-Kommissionen har foreslået, og klare krav om uddannelse til dem der måler og håndterer asbest

Og tilføjer

- Et helt centralt element i arbejdet må være at sætte folks liv og helbred i centrum. Det er det jeg kæmpede for da jeg lavede Parlamentets asbestrapport sidste år, og det er det, jeg vil fortsætte med at kæmpe for, med næb og klør.

Han peger desuden på, at der skal ske en bredere revision af direktivet; hvor der lukkes de forskellige huller, sikres bedre forebyggelse og prøvetagning – og ikke mindst træning og certificering af dem, der arbejder med asbest.

Asbest-direktiv: Tidligere kaldt for uambitiøst

EU-kommissionen kom d. 28. september med et direktivforslag omkring asbest. Her foreslog de at sænke grænseværdien for asbest fra 100.000 til 10.000 fibre per kubikmeter. Det var et forslag, der mødte kritik fra Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet. Han udtalte i den forbindelse:

- Der er ingen tvivl om, at grænseværdierne for asbest skal sættes ned. Men 10.000 fibre per kubikmeter er simpelthen for uambitiøst. Særligt når vi ved, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår det er skadeligt. Til sammenligning er forslaget over tre gange så højt, som de regler vi har i Danmark, lød det fra Henrik W. Petersen.

Han påpegede i samme ombæring, at det langt fra er nok at sænke grænseværdien alene. Men at man er nødt til at angribe problemet med asbest fra flere kanter.