Top menu

Uambitiøst: ”Vi kommer ikke problemet med asbest til livs alene på gode intentioner”

Dato: 29/09-2022
2627

EU-kommissionen kom i går med et direktivforslag om at beskytte arbejdere mod asbest. Men Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, er langt fra imponeret. Han håber, at EU-parlamentet nu rent faktisk vedtager konkret og ambitiøs lovgivning for at bekæmpe asbest.

I direktivforslaget EU-kommissionen kom med i går (28/9), foreslår de at sænke grænseværdien for asbest fra 100.000 til 10.000 fibre per kubikmeter. Det er selvom EU’s kemikalieagentur slår fast, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår asbest er skadeligt. Til sammenligning ligger grænseværdien i Danmark på 3.000 fibre per kubikmeter.

- Der er ingen tvivl om, at grænseværdierne for asbest skal sættes ned. Men 10.000 fibre per kubikmeter er simpelthen for uambitiøst. Særligt når vi ved, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår det er skadeligt. Til sammenligning er forslaget over tre gange så højt, som de regler vi har i Danmark nu, lyder det fra Henrik W. Petersen.

Og tilføjer

- At sænke grænseværdien for asbest er langt fra nok. Man er nødt til at angribe problemet fra flere kanter. At der stilles nogle håndfaste krav til, hvordan prøveudtagninger for asbest foretages. At der rent faktisk foretages screeninger før renoveringerne, går i gang. Og at der laves en autorisationsordning for de virksomheder, der arbejder med asbest. Så det reelt er noget der batter, udtaler Henrik W. Petersen.

70.000 døde af asbest-relaterede sygdomme

I 2019 vurderes det, at 70.000 mennesker i EU mistede livet til asbestrelaterede sygdomme. Kræft er hovedårsagen til de arbejdsrelaterede dødsfald, der sker i EU. Og skyldes primært kræftfremkaldende materialer eller stoffer såsom asbest.

Nikolaj Villumsen (Ø), medlem af Europa-Parlamentet, og parlamentets rapporteur på asbest, har igennem flere år kæmpet for at stramme EU-lovgivningen omkring asbest. Han foreslår at sænke grænseværdien til en tiendedel af Kommissionens forslag.

- Det bakker vi fuldt ud op om. Det giver meget bedre mening end Kommissionens forslag, udtaler Henrik W. Petersen.

Gode takter, men kræver reel handling

EU-Kommissionen kom også med en kommunikation over yderligere tiltag og lovgivning, som kan forventes på området i løbet af 2022 og 2023. Forslagene kommer på baggrund af en lovgivende initiativ-betænkning, som Nikolaj Villumsen stod i spidsen for.

Her lægger de op til, at de vil komme med (1) et lovforslag om obligatorisk screening og registrering af asbest i bygninger, f.eks. i forbindelse med salg og leje. (2) At de vil bede Medlemsstaterne udvikle nationale strategier for bekæmpelse af asbest. Og i den forbindelse komme med et forslag til en fælles digital bygnings logbog.  Og (3) tage op, om der er behov for at opdatere den Europæiske Liste over erhvervssygdomme med flere asbest-relaterede sygdomme.

- Det er der nogle rigtige gode takter i. Men vi kommer ikke problemet med asbest til livs alene på gode intentioner. EU skal følge det op med konkret lovgivning, hvor der bliver stillet nogle reelle krav til virksomhederne. Hvis EU rent faktisk vil gøre noget ved problemet med asbest, er man nødt til at hæve ambitionerne i forhold til det, vi har set fra Kommissionen, lyder det fra Henrik W. Petersen.