Top menu

Lønmodtagere og arbejdsgivere anbefaler autorisationsordning på asbestarbejde

Dato: 26/08-2022
2598

Repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter sender fælles udtalelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard: ”Der er behov for en autorisationsordning på arbejde med asbest.”

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter har i denne uge sendt en fælles udtalelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. I udtalelsen skriver de blandt andet, at der er behov for en autorisationsordning på arbejde med asbest.

Udmeldingen kommer i kølvandet på den asbestaftale, der blev indgået i maj 2022 mellem alle Folketingets partier. Et af initiativerne i denne aftale var, at Arbejdstilsynet skulle drøfte med arbejdsmarkedets parter, om der er behov for en autorisationsordning på arbejde med asbest. Det er resultatet af disse drøftelser, der nu er sendt til beskæftigelsesministeren.

Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, som repræsenterer landets VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere, har deltaget i drøftelserne på lønmodtagersiden. Han er glad for, at der er nået til enighed på tværs af parterne.

- Store og komplekse problemer kræver fælles løsninger. Derfor er jeg også glad for, at vi har kunnet nå til enighed på tværs af lønmodtager- og arbejdsgiversiden om, at der er et behov for en autorisationsordning. Vi har set alt for mange eksempler på virksomheder, som ikke overholder reglerne. Det understreger sort på hvidt, at der er brug for at tage nogle skrappere midler i brug. Nu håber jeg selvfølgelig, at politikerne vil lytte til vores anbefalinger og lægge op til en god ordning, siger Henrik W. Petersen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og aftalepartierne bag asbestaftalen fra maj 2022 vil på baggrund af anbefalingerne fra arbejdsmarkedets parter drøfte behovet for en autorisationsordning.

 

Livsfarligt materiale findes stadig i 1/3 af bygninger

Blik- og Rørarbejderforbundet har i årevis arbejdet for at sætte fokus på asbestproblemet. I maj 2021 offentliggjorde forbundet et udspil under overskriften ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’, hvor netop en autorisationsordning på asbestarbejde var én ud af otte anbefalinger.

Forbundets kamp mod asbesten bunder blandt andet i, at mange håndværkere, herunder VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere, bliver udsat for det livsfarlige materiale i forbindelse med deres arbejde. Det kan fx være i forbindelse med udskiftning af rør, tagarbejde og rensning af ventilationskanaler.

Men det er ikke kun håndværkere, der risikerer at blive udsat for asbest, påpeger Henrik W. Petersen.

- Asbest er et kæmpe problem. Ikke bare for medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, som kan risikere at støde på det i løbet af arbejdsdagen, men også for helt almindelige danskere, som fx laver byggeprojekter selv derhjemme, eller bliver udsat for asbest, fordi det ikke bliver fjernet ordentligt efter renoveringer. Selvom asbest blev forbudt at bruge i 80’erne, så findes det stadig i en tredjedel af bygningerne her i landet, siger Henrik W. Petersen.