Top menu

Ny analyse: kun hver tiende var på efteruddannelse i 2019

Dato: 24/05-2022
Tags: Politik
2536

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cevea viser, at kun hver tiende medarbejder var på efteruddannelse i 2019. Virksomhederne kan simpelthen ikke se behovet.

En ny analyse fra tænketankene Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cevea viser, at kun 10,6 procent af ansatte på tværs af 52.900 virksomheder var på efteruddannelse i 2019. Analysen viser også, at det ikke er af økonomiske årsager, at den enkelte virksomhed ikke sender sine medarbejdere på efteruddannelse. Oftest er det virksomhedslederne, der ikke ser et behov for efteruddannelse. Det er tankevækkende, at man mener, der ikke er et behov for efteruddannelse, mener forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet Kim Fusager Balle.

  • Virksomhederne er nødt til at se det langsigtede perspektiv frem for kun at tænke over deres her og nu behov. Der er fuld fart på den grønne omstilling, og der er behov for, at vi får efteruddannet arbejdsstyrken, så brancherne får de nødvendige kompetencer, der skal få os sikkert i havn med den grønne omstilling. Derfor vil jeg opfordre til at man hurtigst muligt går i gang med efteruddannelsesplanlægningen ude i virksomhederne, siger Kim Fusager Balle.

Analysen består af to dele. Den første del, der er lavet via en registeranalyse fra AE med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistiks registre. Den anden del har til formål at afdække barriererne for efteruddannelse i virksomhederne. Dette afdækkes via en spørgeskemaundersøgelse blandt 500 virksomhedsledere i private virksomheder med mindst tre ansatte.

Du kan læse analysen her.

Analysens hovedkonklusioner

  • Omkring hver tiende lønmodtager har deltaget i efteruddannelse i løbet af det seneste år (2019). 
  • Brugen af efteruddannelse varierer dog på tværs af virksomhedsstørrelse, og mens 12 procent af medarbejderne i store virksomheder har opkvalificeret sig, gælder det blot for 7 procent i de mindste virksomheder.
  • Spørger man virksomhederne selv er det ikke tid eller økonomi, der afholder virksomhederne fra at sende medarbejdere på efteruddannelse. Manglende ønske fra medarbejderne er heller ikke en væsentlig barriere for efteruddannelse for de fleste virksomheder.
  • Den væsentligste barriere for at øge graden af efteruddannelse er ifølge virksomhederne selv, at de ikke ser noget behov for det. Dette gælder særligt for de virksomheder, som efteruddanner mindst.