Top menu

Minister erfarer: ”et åbent vindue kan ikke bringe os hele vejen”

Dato: 06/05-2022
Tags: Politik
2530

Det dårlige indeklima i folkeskolen har været ”lagt i dybfryseren” under pandemien, forklarede Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil formiddagen d. 5. maj, hvor hun var kaldt i samråd af Jakob Sølvhøj (EL) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Blik- og Rørarbejderforbundet var med som tilskuere til samrådet
Blik- og Rørarbejderforbundet var med som tilskuere til samrådet

I to år har indeklimaet i skolerne været lagt på frys, som Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtrykte det under samrådet. Men nu lader det til, at emnet igen er kommet frem på dagsordenen, efter ministeren blev kaldt i samråd på Christiansborg torsdag d. 5. maj af Jakob Sølvhøj (EL) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF). 

Jakob Sølvhøj (EL) pointerede, hvordan emnet er spændende, men bestemt ikke er nyt for partierne at drøfte. Pernille Rosenkrantz-Theil måtte her erklære sig enig, og huskede tilbage på, hvordan indeklimaet i folkeskolerne var et af de første emner, hun holdt tale om på Folketingets talerstol for over 20 år siden.

Et vindue bringer os ikke hele vejen

Masseeksperimentet, der kortlægger skolernes indeklimatilstand, blev udarbejdet tidligere på året af Astra og DTU, og det var et af grundlagene til, at ministeren blev kaldt i samråd.

Pernille Rosenkrantz-Theil gjorde ud fra Masseeksperimentet status på skolernes indeklima under samrådet. Hun påpegede i den sammenhæng, at især luftkvaliteten halter bagud for ca. halvdelen af klasserne. Noget hun mener, på sin vis kan løses med et åbent vindue og mere ophold udendørs.

- Men undersøgelsen viser også, at ca. en tredjedel af klasserne stadig måler for høj C02, selvom de lufter ud. Så man kan sige, det at få luftet ud kan bringe os et stykke af vejen, men det kan ikke bringe os hele vejen, tilføjede Pernille Rosenkrantz-Theil.

En udmelding der falder i god jord hos Blik- og Rørarbejderforbundet, der længe har arbejdet for at sætte fokus på, hvad mekanisk ventilation kan gøre for indeklimaet. Hvad der præcis skal være løsningen, låste ministeren sig ikke fast på, men hun nævnte, hvordan der langsomt, men sikkert, sker en stigning i antal skoler, der får installeret mekanisk ventilation.

Pengene var helt forudsigeligt torsdagens gentagende problematik, som ministeren fik pointeret under samrådet. Dog gav en afsluttende bemærkning grund til optimisme.  

- Det er et langt, sejt og ufatteligt dyrt træk at investere i indeklima – det koster rigtig mange penge. Men jeg tror sådan set også, at hvis man lavede beregningen, så koster det også rigtig mange penge ikke at gøre det, udtalte Pernille Rosenkrantz-Theil

DSE-formand repræsenterede alle skoleelever på dagen

Danske Skoleelevers formand Mille Borgen Mikkelsen var til stede under samrådet, og det tiltrak stor opmærksomhed hos politikerne. Mille er formand for de mere end 700.000 skoleelever i Danmark - og det forpligtede ministeren og ordførerne, at der var en repræsentant for de børn, der befinder sig i det dårlige indeklima - dag ind og dag ud.  

- I danske skoleelever kæmper vi elever for at få et bedre undervisningsmiljø, fordi det kan ikke passe, at de voksne skal have ret til et ordentligt lærerværelse, men vi elever ikke har ret til et ordentligt klasselokale, udtaler Mille Borgen Mikkelsen.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Jakob Sølvhøj (EL) tog fat om den manglende indsats ved B22 på samrådet, men understregede også, at de kom for at understøtte handling, og ikke for at dvæle ved fortiden. Begge parter var optimistiske ved samrådets udgang, hvor ministeren bekræftede de drøftelser, hun allerede har indledt.

I Blik- og Rørarbejderforbundet er formand Henrik W. Petersen også glad for, at der endelig sker noget på indeklimaområdet.

Det er glædeligt at se, at indeklimaet igen kan samle partierne til drøftelser. Det lover godt, at der nu er flere partier, der bakker op om den her dagsorden. For der er brug for politisk handling, så der kommer bedre ventilation og ikke mindst regelmæssig rens og vedligehold af anlæg og kanaler. Jeg ser frem til at se, hvad det kan føre til, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

  • Ministeren har som næste træk indkaldt Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Danske Skoleelever og andre relevante parter til forhandling d. 10. juni, og er allerede nu i løbende dialog med Dansk Center for Undervisningsmiljø om deres tilsyn af skolerne.
  • Ministeren vil indkalde partierne til drøftelser efter sommerferien.
  • Du kan se hele samrådet på Folketingets TV her