Top menu

BAT: Sådan sikrer kommunerne den grønne omstilling

Dato: 11/01-2022
Tags: Politik
2422

BAT (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet) er kommet med fire bud på, hvordan man ude lokalt kan præge kommunerne i den grønne omstilling. Et godt indeklima udgør det ene ud af i alt fire forslag.

I alt 96 kommuner er med i DK2020, et klimasamarbejde på tværs af Kommunernes Landsforening, Regionerne og Realdania. Pointen med DK2020 er, at alle kommunerne udvikler en lokal klimahandlingsplan, der lever op til nogle fælles standarder.

I den forbindelse er BAT (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet) kommet med fire bud på, hvordan man kan præge kommunerne i dette arbejde.

1. Energirenovering af kommunale bygninger

BAT foreslår, at de kommunale bygninger hvert år renoveres med en rate på 3 pct. af bygningsmassen. Forslaget bygger videre på Nøgletalssamarbejdet for kommunale ejendomme og Databaseret Energiledelse.

Formålet er, at det kombineret med en bedre energimærkning, giver et overblik over, hvor det er omkostningseffektivt at renovere. Men at renoveringerne også foretages med et godt indeklima for øje.

2. Styrket fokus på indeklima og de tekniske installationer

For mange bygninger er ikke designet til eller udstyret med bygningsinstallationer, som giver et godt indeklima.

Samtidig er det vigtigt, at der sker en regelmæssig inspektion og optimering. Så systemerne både fungerer optimalt i forhold til energiforbrug, men bestemt også i forhold til at skabe det bedste indeklima.

Det er derudover også en oplagt måde at forbedre blandt andet skolerne på – og som har betydning for både trivslen og indlæringen.

3. Grøn bolig

Grøn Bolig har fokus på private husejere. Lige nu arbejder pilotkommunerne med at tilbyde husejere, at de kan få uvildig rådgivning fra en energivejleder. Så også private bliver bevidste om, hvor der er potentiale til energiforbedring.

Tanken er, at muligheden skaleres ud til flere kommuner – så den grønne omstilling også foregår i det private.

4. Bynatur og grønne byrum skaber liv og klimaløsninger

Forslaget tager afsæt i, at der investeres mere i grønne områder i de større byer. Det er både godt for byudviklingen, men også en del af løsningen på klimaudfordringerne.