Top menu

Fem kandidater til KV21 fra Blik og Rør

Dato: 08/11-2021
Tags: Politik
2375

Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på til kommunalvalget? Her er fem af Blik- & Rørarbejderforbundets medlemmer, som stiller op til valget. Lær dem lidt bedre at kende.

Jørgen Richardt Nielsen (A)

Jørgen Richardt Nielsen

42 år, arbejder som VVS’er i firmaet Lind & Risør, stiller op i Faxe Kommune.

- Jeg stiller op til KV21, fordi jeg gerne vil have nogle flere lokale arbejdspladser, og at vi får flere af vores unge i gang med en uddannelse. 20% af de unge i Faxe Kommune kommer aldrig i gang med en uddannelse, og det skal vi have lavet om på. Jeg så gerne, at de tog en erhvervsuddannelse, men det kræver, at det er nemt og tilgængeligt for de unge at komme til uddannelsesstederne, og at vi får flere lokale arbejdspladser. Vi er en landkommune, og det er vigtigt, at vi sørger for at følge med udviklingen. Kommunalpolitik er vigtigt, for det er i kommunalbestyrelsen, at vi sikrer en kommune, der også eksisterer til vores børnebørn. Det er vores ansvar, at kommunen vokser og følger med i tiden. Jeg er selv født og opvokset i Faxe Kommune, det har været et godt og trygt sted at være barn, og nu føler jeg, at jeg skal give noget tilbage. Derfor er kommunalpolitik vigtigt for den enkelte borger i Faxe Kommune. Når jeg kommer ind i byrådet, vil jeg arbejde for udvikling helt ud i de små bysamfund. Jeg vil arbejde for, at vi får flere lokale arbejdspladser. Jeg vil arbejde for, at vi har nogle skoler, der kvalificerer vores unge mennesker til den fremtid, vi alle sammen går i møde. Jeg vil arbejde for, at de ældre får den værdige behandling og pleje, de har fortjent. Det er trods alt dem, der har bygget vores samfund op – det skal vi være taknemmelige for.

 

Kristian Sandgaard Timmermann (A)

Kristian Sandgaard Timmermann

44 år, arbejder som servicetekniker hos Viemann a/s, stiller op i Holbæk kommune

- Jeg stiller op, fordi der mangler folk med en håndværksmæssig baggrund i politik i dag. Også i kommunalpolitik. Færre og færre af mine kolleger, venner og bekendte, har i dag noget til fælles med dem, der stiller op til de politiske valg. Det er ikke fordi, der er noget i vejen med andre professioner, men de ved f.eks. af gode grunde ikke, hvordan det er at tilbringe en stor del af sit arbejdsliv liggende på knæene. Fordi de aldrig har prøvet det. Derfor er det vigtigt, at vores politiske kandidater repræsenterer befolkningen. Opgaven med at udmønte store dele af vores velfærdssamfund ligger hos kommunerne. Derfor er det også super vigtigt, at kommunalbestyrelsen er bredt sammensat af folk med forskellig baggrund, så de rigtige beslutninger kan træffes. Jeg har mærkesager inden for f.eks. foreningsliv, klima og natur, men allermest håber jeg, at jeg kan være med til at få flere unge i job og uddannelse. For mange unge i Holbæk kommune står i dag uden uddannelsessted eller arbejdsplads. Jeg vil kæmpe for en styrket indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelse og socialområdet, så flere unge får noget meningsfuldt at stå op til om morgenen. Og for at der indføres lærlingeklausuler i kontrakterne til alle offentlige opgaver.

 

Nicolai Krølbøll Markussen (A)

Nicolai Krølbøll Markussen

22 år, i gang med uddannelsen til VVS-installationstekniker, stiller op i Horsens Kommune.

- Jeg stiller op, fordi jeg føler, at der mangler både unge og faglige i politik. I Horsens Byråd sidder der i dag ikke nogen på under 30 år. Det synes jeg, er et problem, da der i byrådet behandles mange ting, der vedrører unge. De unge fortjener en kandidat, der vil repræsentere dem - og det vil jeg. På samme måde er der behov for en kandidat, der har fokus på f.eks. sociale klausuler i kommunalt byggeri, på klimarenoveringer og på at gøre mere for at vække interessen for håndværksfagene hos unge i folkeskolen. Jeg kæmper blandt andet for obligatoriske tal- og ordblindescreeninger i vores indskolinger og for retten til individuel uddannelsesvejledning i udskolingen. Jeg ønsker også, at vi i Horsens Kommune får undersøgt indeklimaet på vores offentlige institutioner. I folkeskoler landet over sidder der elever fra kl. 8 til 15 i et indeklima, der påvirker deres trivsel og indlæring negativt. Det skal ikke være tilfældet i Horsens Kommune, hvis det står til mig.

 

Erik Kofod (A)

Erik Kofod

57 år, arbejder som faglig organisator i Blik- og Rørarbejderforbundet, stiller op i Middelfart Kommune.

- Jeg stiller op, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man har folk fra fagbevægelsen på den Socialdemokratiske liste til kommunalvalget. Og at Socialdemokratiet får lige så stor indflydelse efter valget, som man havde før valget. Det er i det nære lige omkring dig, hvor beslutninger bliver taget. Det har stor indflydelse på vores hverdag – i rigtig mange sammenhænge. Jeg håber blandt andet at kunne få disse ting på dagsordenen: et bedre arbejdsmiljø i vores kommune, et bedre indeklima i vores skoler, børnehaver og vuggestuer og flere i lære i håndværksmæssige uddannelser.

 

 Rolf Møller Hansen (A)

Rolf Møller Hansen

58 år, arbejder som skorstensfejer i Gilleleje, stiller op i Halsnæs Kommune.

- Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg mener, at man som fagligt aktiv nærmest er forpligtet til også at være politisk aktiv. I bund og grund er man jo fagligt aktiv for at hjælpe andre mennesker. Af samme grund stiller jeg op til byrådet i min kommune. For at få indflydelse på, hvordan kommunen bruger sine penge, og hvem de hyrer til de kommunale opgaver! Her kan jeg jo kæmpe for, at det bliver firmaer med overenskomst og gerne også med elevpladser! Som skorstensfejer vil jeg jo kunne kæmpe for, at der i min kommune ikke bliver forbud imod at fyre i brændeovne. Det er nemlig blevet muligt for byrådet at nedlægge forbud mod brug af brændeovne! Og hvis der ikke er nogen, som kender til vores fag, vil der nok ikke være nogen, som vil kæmpe mod et eventuelt forbud. Derudover vil jeg arbejde for, at kommunen bliver frontløber på energiområdet.