Top menu

Europæisk asbeststrategi vedtaget i EU

Dato: 20/10-2021
2360

Et stort flertal (675 for og 2 imod) i EU-Parlamentet har her til morgen vedtaget en ny strategi, der skal sikre en kortlægning og fjernelse af al asbest i Europa.

Den netop vedtagne rapport er forhandlet på plads af Nikolaj Villumsen, som sidder i EU-Parlamentet for Enhedslisten, og kommer efter et årelangt pres fra Blik- og Rørarbejderforbundet og andre byggeforbund rundt om i Europa for at få sat det livsfarlige asbest på den politiske dagsorden.

Selvom asbest blev forbudt i 1980’erne i Danmark, menes materialet stadig at findes i omkring en tredjedel af den eksisterende bygningsmasse. Derfor udgør asbesten stadig en stor risiko for både håndværkere og beboere, når ældre bygninger renoveres eller rives ned.

Alene i Danmark mister omkring 300 mennesker hvert år livet som følge af asbestrelaterede sygdomme. Og i 2019 mistede mere end 90.000 europæere livet på grund af det livsfarlige materiale.

Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet, er derfor glad for, at et flertal af EU-Parlament har stemt for den nye strategi:

- Det glæder mig utroligt meget, at der på tværs af politiske skel er opnået enighed i parlamentet om, at vi skal have gjort noget ved det asbestproblem, som kun bliver værre, jo ældre og mere slidte bygningerne bliver, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet. 

Han håber, at EU’s beskæftigelseskommissær, Nicolas Schmit, vil følge op på initiativerne i rapporten:

- Asbestrapporten, som i dag er blevet vedtaget af EU-Parlamentet, indeholder en lang række tiltag, som – hvis de bliver ført ud i livet fra kommissionens side – vil kunne redde tusindvis af menneskeliv på europæisk plan, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet. 

 

Vigtigt med fortsat fokus i Danmark

Også i Danmark har der den seneste tid været fokus på asbest.

Den 6. oktober var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard indkaldt til et samråd i Beskæftigelsesudvalget, hvor han blev bedt om at forholde sig til Blik- og Rørarbejderforbundets 8 anbefalinger til vejen mod et asbestfrit Danmark.

Her meddelte ministeren, at han vil indkalde repræsentanter fra partierne med henblik på at drøfte, om der er behov for en ny arbejdsgruppe om asbestproblemet. Det er vigtigt at det arbejde fortsætter, mener Henrik W. Petersen.

- Vedtagelsen i EU-Parlamentet er et udtryk for, at asbest er et problem i hele Europa, men det må ikke sætte arbejdet på pause i Danmark. Vi er det land i EU, næst efter Luxembourg, hvor der er blevet brugt mest asbest. Derfor er det vigtigt, at man også fra national side får lagt en strategi for, hvordan vi kommer problemet til livs her i Danmark, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet.  

Indhold i rapporten:

  • Minimumskrav til nationale strategier for kortlægning og fjernelse af asbest.
  • Opdatering af asbestdirektivet og sænkelse af grænseværdien til 1/100-del af i dag.
  • Obligatoriske asbestscreeninger af bygninger ved salg, udlejning og klimarenovering.
  • Forbud mod indkapsling af asbest.
  • Hurtigt og retfærdig kompensation for asbestrelaterede sygdomme.
  • Uddannelsesret til bygningsarbejdere i identificering og håndtering af asbest.

Læs hele rapporten her