Top menu

Ny trepartsaftale har fokus på at få ledige i job

Dato: 06/10-2021
Tags: Politik
2354

Den 31. august inviterede regeringen arbejdsmarkedets parter og KL til trepartsdrøftelser, og de er nu nået til enighed. Den nye trepartsaftale har til formål at få ledige i Danmark i job.

Der er her til formiddag indgået en trepartsaftale som konklusion på de drøftelser, som regeringen den 31. august indkaldte til med henblik på at ’styrke danske virksomheders muligheder for at rekruttere den arbejdskraft, de har behov for’.

- Vi mener jo bestemt, at der ikke er tale om en generel mangel på arbejdskraft i Danmark, men at der er tale om lokale udfordringer med rekruttering i nogle brancher. Derfor er det klogt, at der i aftalen afsættes midler til lokale indsatser der kan forhindre mangel på arbejdskraft. I den forlængelse er det her vigtigt, fordi vi jo netop satser på at få de ledige i Danmark i job fremfor blot at åbne sluserne for udenlandsk arbejdskraft, siger Henrik W. Petersen, der er forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

 

Aftalen indeholder bl.a. følgende elementer: 

- Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

- De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan iværksætte initiativer målrettet brancher, der mangler arbejdskraft

- Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender

- Forsøg med jobrettet indsats for unge og styrket voksenlærlingeordning

- Midlertidig mulighed for gratis a-kasse-medlemskab til elever og lærlinge, samt i elever i skolepraktik, med bijob

- Forbud mod at screene ansøgninger på baggrund af alder

- Pulje til særlig indsats for seniorer

- Fokus på lokale løsninger til øget fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen

- Styrket jobrotationsordning

- Hurtigere konsekvens ved manglende jobsøgning. 

 

Aftalen er indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL. Du kan læse hele aftalen her.